આનંદ મા રહો

દિલ ગહેરાઈ મહી શોધતા રહો,
પ્રેમ અંદર માણતાં, પોંખતા રહો.

ખોળવા ક્યાં જાય યારી બહાર તું,
ભીતરી દુનિયા મહીં સોંપતા રહો.

આંકડા નો ખેલ છે , ઘૂંટતો તું જા,
એકડો છે શૂન્યમાં, ઓપતા રહો.

ક્યાંક દર્શન પામતા ખૂલી આંખ થી,
બંધ આંખો ને કરી જોખતા રહો.

જો સદા આનંદ છલકે સ્વયં માં જે,
વેલ મધુમય દિલમાં, રોપતા રહો.

-મોહનભાઈ આનંદ

Read More

હસું છું એકલો જો હું ,મજાની જાત પર મારી,
રડું છું એકલો જો હું , કઝા ની વાત પર મારી,

કરું છું હું ગુનાઓ જો,સદા બેહોશ થઈને જ્યાં,
ખરેખર હોંશમાં ક્યાં છું ,સજાની વાત પર મારી.

હું ચાહું જે તરત ત્યાં પામી શકુ છું ,ને છતાંપણ,
હું બેખબરી માં જીવું છું, ‌ગજાની વાત પર મારી.

ગુલાબી છું વસંત તું જો,અહીં મહેકી રહ્યું જીવન,
હસે છે જો બધા અહિયાં , ફઝાની વાત પર મારી.

કૃપા દિલદારની પ્રેમાળ શરણે જો મળી ગઈ ત્યાં,
સદા આનંદ હાજર છે, રજા ની વાત પર મારી.

-મોહનભાઈ આનંદ

Read More

દૂધ દાઝ્યો છાશને પીએ છે જો ફુંકારે ફુંકારે,
આદતથી પણ મજબૂર છે જો હું કારે હુંકારે.

તાવ દઈને મૂંછ પર,હરખાતા મનથી હોંશે જોને,
અથડાતાં જો તું ,અપમાનિત જો તુંકારે તુંકારે.

પામીને દુઃખ જાતે વ્હોરી પીડા જ ખરેખર ખોટી,
જીવન ગાડી મંથર ગતિએ , જો હંકારે હંકારે.

માયાનું હરણ મારીચ છે જો મન ખોટું ચેતીને રહો,
ભીડી બાથો ખોટી જો , રામને પૂકારે પૂકારે.

જો તું નિરંતર એ સ્વયંભૂ છે પ્રકાશિત ચિન્મય આનંદ,
ઝળહળ જોને હ્દયમાં જ્યોતિ નિર્મળ ઝંકારે ઝંકારે.

-મોહનભાઈ આનંદ

Read More

ઝાકળ ભીનાં ખીલ્યાં , ફુલો છે ‌સવારે,
કુરબાની દિલથી મસ્તી મહેંકી પળવારે.

તરસી છે રેગિસ્તાન મહીં તૃષ્ણા જોને,
મૃગજળ જેવી ક્ષણ માટે દેખાતી ન્યારે.

પીડા પામીએ ખૂજલી કરતા શું કારણ?
રુઝ આવે મરહમ અંદાજમાં થોડી વારે.

ક્યાંક વિસાર્યુ ખૂદ અસ્તિત્વ જ‌ ભ્રમ વ્હોરી,
સાક્ષી ભાવમાં' ય‌ જગાડો હોંશમાં ક્ષણવારે.

આનંદ જ પામીએ અનુરાગી માં રાગી,
ભક્તિ યોગને જ્ઞાનમાં જીવન જો ‌ઉગારે.

-મોહનભાઈ આનંદ

Read More

શબ્દ છે જો સહજ પ્રાણે જ સ્પંદિત,
ઓઢવા ની પ્રકૃતિ સાચી, થઈ મન મિત.

નાભિ આધાર , ઊઠે જો સદાયે અગ્નિ,
વાક પશ્યંતિ જ વિખરાઈ છે અક્ષર રીત.

-મોહનભાઈ આનંદ

Read More

એકડો ઘૂંટી જોયો બેકડો ઘૂંટી જોયો,
જાત ટુકડો ટુકડો બેવડો ટૂટી જોયો.

રખડતું મન છે ઢોરો ,સમ હરાયું સાચે,
વાંદરા જેવો જોને ઠેકડો , મૂકી જોયો.

ખૂદને ખોયો ભ્રમણા ને વિચારો માંહી,
ગોળ ફુગ્ગો જો હું , એકલો ફુટી જોયો.

હાય હેલો  સ્નેહી , ભાવ મૈત્રી માંહી,
દિલથી યારો દોસ્તી,ભેંકડો ચૂંટી જોયો.

છે  મિજાજી જો, આનંદ માણી રહેતા,
જાતમાં હું જાતે ,  એકલો લૂંટી જોયો.

-મોહનભાઈ આનંદ

Read More

બેશક ચૂમી લીધાં ચરણ જુઓ,
મોહક છે મન કીધા શરણ જુઓ.

શબ્દો તણો, શૃંગાર છે ખરો ,
ધારી જરા હદયે ,ધરણ જુઓ.

ભાગીને જો , ભુક્કો થઈ જશે ,
તૃષ્ણા ખરેખર છે , મરણ જુઓ.

દિલદાર તું રોશન કરે સદા,
એવું છે દિલ જ્યોતિ કરણ જુઓ.

નિશ્ચય કરી મનનો જ લય તમે,
આનંદ ત્યાં છે અવતરણ જુઓ

-મોહનભાઈ આનંદ

Read More

દર્દને ઝખ્મો દવા, વાત થઈ ગઈ છે,
જો મલમ જેવી ખરી,જાત થઈ ગઈ છે

સઘળું બદલાઈ જશે જો તું જીવન માં,
પ્રેમમાં અનુકૂળ જો ,ખાત થઈ ગઈ છે.

જો ચગાવી છે , પતંગો, અહંકારે,
માન ભૂખ્યાની તું જો ન્યાત થઈ ગઈ છે

વેઠતા જ્યાં વિરહમાં તડપતા દિલથી,
માવઠા જેવી , મુલાકાત થઈ ગઈ છે.

હોય છે આનંદ મળતો, સહજ માંગો,
જો અનાસક્તિ જ ઓકાત થઈ ગઈ છે.

-મોહનભાઈ આનંદ

Read More

ચઢ ઘોડા પર , ચઢવું પડશે,
મન જોઈ ત્યાં ,મળવું પડશે.

ખાંખાખોળા બહું તો કીધા,
સત્ય પછી થી ઉગલવુ પડશે.

દર્દ જખમ જુનવાણી કહાની,
કંઈ મલમી , ચોપડવું પડશે.

હાહા હીહી માં છે જીવન,
ગંભીર થઈ મન ઘડવું પડશે.

આનંદ ભુલી રખડે બાળક ‌,
શરણાગતિ મન કરવું પડશે.

-મોહનભાઈ આનંદ

Read More

મરી જાય જો હું , મજા તો પડે છે.
તરી જાય જો તું, મજા તો મળે છે.

અહીં જો સરકતું સમયમાં જ સઘળું,
ને બદલાઈ જોને, બધુંયે ટળે છે

ઊઠે છે કસમ ખાઈ ખોંખાર કેવો?
અહં દોર ઉત્સાહ માંહી ઢળે છે

દઈ દિલમાં, દસ્તક ધડકતા જ હૈયે
ને રફતાર હટકે, જરા ખળભળે છે.

સકળ લોક માં સહુને વંદે કરી ને,
અહંકાર આનંદ માંહી મળે છે.

-મોહનભાઈ આનંદ

Read More