મોજ થી જીવો અને જીવવા દો . આપણો તો એકજ નિયમ ...

https://youtu.be/pq4QxTRZ-Mg

mari youtube par navi poetry
joy ne pachi like sher ane subscribed karvanu bhulso nahi ane ha please aa poetry tamne kevi lagi ae comment box ma janav jo jarur ??