आप ओर आप कि यादे हमे लिखने को मजबूर कर देती है

રાત સોતી વઈ ધળકી ખણી સત નેધંરે મેં.
સોનેરી સવાર અચી સદ કરે સપને મેં.
હાણે ત જાગો સૂરજ લાઈટ હણે અંખીયે મેં.
આય ભલે રવિવાર પણ ન વેનાય આળશ મેં.
કડેક ત રમ તું કુધરત જે પ્રેમાળ ખોરે મેં.
આમે વેઠા મોર, ખેલ્યા કેશુળા સીમ મેં.
ન થધ્ધ ન કુશી , ને માક ‌રમે છબ્બર ને ફુલે મેં.
પોય ત પાજે હથમે લઠ હું ધી ઘડપણ મેં.
નર ચે મોજ માણે ગેન બાકી પોય કી નાય જીવન મેં.
નારાણજી જાડેજા (ગઢશીશા)
નર
મુન્દ્રા

Read More

*ગુજરાતી*


ક થી જ્ઞ સુધી અક્ષરનાદમા વહેતી, મારી મધુર મીઠી ભાષા ગુજરાતી.

કાના મંતરથી કામણ પાથરતી,
સ્વર વ્યંજનનો સંગ કરતી ગુજરાતી.

છંદ અલંકાર અને સંધિથી સજાવતી,
કવિ લેખક ની પ્રિયતમા ગુજરાતી.

પ્રાંતે પ્રાંતે લય અને લહેકો બદલતી,
છતાં સવથી વ્હાલી મને ભાષા ગુજરાતી.

મન મોજીલા માણસ એટલે ગુજરાતી.

નારાણજી જાડેજા
નર
મુન્દ્રા,કચ્છ.

Read More

क्यु नाराज़ होते हो मेरी इन
नादान
हरकतों से...
कुछ दिन की जिन्दगी है फिर चले
जायेंगे हम तेरे इस जहाँ से...

वो अक्सर पूछा करती हैं।
कभी हमारी याद आती है?
बस ज़ुबां चुप हमारी रहती है।
ओर क्या कहते हम उनसे, उन्हें हम कब भुले है, वो तो हर पल धड़कन में रहती हैं।
नर

Read More

પ્રણયનાં પુષ્પો પાંપણના પાણીએ ખીલે છે.
આમજ બે હ્દય નથી મળતાં, અશ્રુની નદીઓ પાર કરવી પડે છે.
નર

કુદરત તું પણ કમાલ કરીયે તી.
રાત પે ને થકકલ કે સુમારીયે તી.
પેરો મેં પાછી પ્રેમ થી જગાય તી.
પંખીએ વેટા પ્રભાતિયાં સુણાયે તી.
સેજ વેટા સાવ ખણી શીરાણ કરાઈ તી.
ફુલ વેટા સુગંધી અત્તર ખણી ઉડાયે તી.
પારકે પેઢજા કરેજી રીત પતંગીયા વેટે સેખાયે તી.
ઉનયો ન રે કો તેલા દિ રાત નદીયું વંહાય તી.
ભુખ્યો ન રે તેલા અન્ન તું પુરા કરાઈ તી.
મથા ખટાં મેંઠા ફળ પણ તું ખારાયે તી.
ધમ બોપોરે તું વડ થઈ છાઈ કરાઈ તી.
નર ચે તોય ન સમજે કુદરત કે કેટલા ઉપકાર પાતે ઈ કરે તી.
જંગલી તોકે સાચવીયે ને સમજુ તોકે સમજે નતા કી ?

નારાણજી જાડેજા (ગઢશીશા)
નર

Read More

*હે* ત મળે ભાઈ બેહેનનો સદા.
*પિ* તા માત નો પ્રેમ મળે સદા .
*બર્થ* દે છે તારો હસતો રહે સદા.
*ડે* તારા ઊજવે ગમ તારા ભૂલી ને સદા.
*જી* દગી રંગીન રહે તારી સદા.
*ગ* મ ન કર ખુશ રહે તું સદા.
*ર* ત્ન થઈને રહે પરિવાર નો તું સદા.

Read More

ચેતી હલંજા

કુળા કપટી પલ પલ મેંલધા.
મો તે મેઠા ને મનમે ખેલંધા.
સુખમે ભેગી ભેગી સટુ કઢંધા.
દુઃખ મેં કો અંખીએ ન ડેસાધા.
કટોરેમે અટો ખણી ધુળ વેજંધા.
અમીરીમે સલાઉ લખું લેખાયંધા.
ગરીબીમે ઘર ઘર પાકે ફેરાયંધા
નર ચે હેન યુગમે સાચવે હલંજા.
નવી નવી રાંધુ પા ભેગી‌ ઈ રમંધા.
કેતે પણ પા ભેગા ઈ, ન નમંધા .

નર

શુભ પ્રભાત

Read More

સમય જેમ જેમ સરતો રહ્યો,
તેમ તેમ યાદમાં ચહેરો ફરતો રહ્યો.
આ તે કેવી વિડંબના છે! સામે એ ઊભી.
છતાં હું ચારેય દિશામાં શોધતો રહ્યો.
નર

Read More