મને સાહિત્ય સાથે જોડાઈ રહેવું ગમે છે કારણકે મેં સાહિત્યને મારી જિંદગી માની લીધું છે. સહિત્ય વગર હું અધુરો છું કેમ કે સાહિત્ય કોઈ પણ અધૂરા માનસ ને પૂર્ણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. માટે મને સાહિત્ય પ્રત્યે અતૂટ સંબંધ છે.

પોતાના કેવાય એ બધા સબંધો અહીં ચોટ ના છે
હું તો એકલતામાં મારી જાત ને ઉજવ્યા કરું છું.
નરેન્દ્ર જોષી..

Read More

તું ઘરે આવાની જીદ ના કર
મારે ક્યાં પોતાનું કહી શકાય એવું ઘર છે.....
નરેન્દ્ર જોષી...
#આવાસ

તમે ભલે આલિશાન મહેલમાં વેરાયેલી લાગણી શમાં કામરાઓ માં રહો,
અમે તો નાની ઝૂંપડીમાં લાગણીઓ નો આવાસ બનાવીને રહીએ ...
નરેન્દ્ર જોષી..
#આવાસ

Read More

મંઝિલે મંઝિલે વિસામા નથી હોતા,
સાથે ચાલનારા દરેક સથવારા નથી હોતા,
મળે છે લાખો લોકો આ ટૂંકી જિંદગીમાં,
પણ, તમને ગમતા દરેક તમારા નથી હોતા..
✒️નરેન્દ્ર જોષી

Read More

પસ્તાવો પણ કમાલનો હોય છે
આપણે કેટલીક તકો ગુમાવી દઈએ
ને પછી રોજ આપણને યાદ કરાવે
તે જે ગુમાવ્યું ને એ તને ઊંઘવા નહિ દે
#પસ્તાવો

Read More

कुछ किरदार है कि निभाने भी अच्छे लगते हैं,
मगर उसी किरदार के साथ जीना मुश्किल होता है।

मगर ये जो अंदर ही टूटा हुआ इंसान साला कमाल का होता हैं,
हर कोई किरदार दे ही दो निभा ही देगा।

नरेंद्र जोषी

Read More

હવે ક્યાં સુધી આ આરામ, આખુય લોકડાઉન એમાજ તો નિકાળ્યું
હવે સમય છે નવી મંઝિલ ને નવા રસ્તા પર સફર કરવાનો બસ તું એક કદમ માંડ.
નરેન્દ્ર જોષી..
#આરામ

Read More

રોજ રાતે એક સપનું આવી કરતું ઝગડો મુજ થી
તું ક્યાં સુધી આળસુ બની પડ્યો રહીશ મોજ થી

આવી છે આ મહા મંદી પછી જીવશો શુ? શોખ થી
તું જાગ તું જાગ નહિ તો જિંદગી ભોગવશો ભૂખ થી

નરેન્દ્ર જોષી...
#ઝઘડો

Read More

લાગી છે કતાર અહીં કેટલાય કિરદારોને મિટાવવા
હું મારી દૃશ્યપટલ પર નાચતી તારી લાલીમને બચાવવા
#કતાર
નરેન્દ્ર જોષી...

Read More

જિંદગી ની સફર માં વળાંક ગમે તેટલા આવે પણ
ગતિ અને પ્રગતિ સતત ચાલુ રાખવી પડે.
નરેન્દ્ર જોષી..
#ગતિ