જીંદગીની જીજ્ઞાસા-To Be Business Tycoon.. else...કયારેક કયારેક મનનાં તરંગો ને વાચા આપવી ગમે છે.. સાથે cooking નો પણ શોખ રાખું છું ...and knowing astrology, chemistry,income tax..Also love to write quotes for encouraged our business....sometimes,somewhere...possessive nd short tempered too....

બીજા ની પૂછપરછ તો સૌ કરી જાણે અંહિ
અંતર મનની પૂછપરછ કોણ કરી જાણે
Happy frendddyy dayyyy
To000 alllll deeeearest mb useeeresss

I loved this post ever

મુશ્કેલ માં મુશ્કેલ
આપતી ને
અવસરમાં રૂપાંતર
કરે
સાહેબ
એ ગુજરાતી

સારા વિચારો
સાથે
સારું વ્યક્તિત્વ ધરાવતું વ્યક્તિ મળવું મુશ્કેલ છે

જીંદગીમાં
મારે ખુશી સિવાય
કશું જ જોઈતું નથી પણ
સાહેબ
ખુશીનાં પપ્પા માનતા નથી
🤣🤣🤣🤣🤣

170રૂપિયાની
Bubly Dairy Milk
ખવરાવી
અને
પેલી ચાપલી એ એક બટકું
પણ ચાખવા ના આપ્યું
પછી શું?
ખીચ્ચા માં એક Melody હતી એ ખાઈ લીધી બસ
(melody ખાવ ખુદ જાન જાઓ)
🤣🤣🤣🤣

Read More

જયારે પણ કુછ કુછ હોતા હૈ નો કાજોલ નો પેલો ડાયલોગ
મેરા પહેલા પ્યાર અધુરા રહ ગયા સાંભળું છું સાહેબ ત્યારે હું પણ થોડો senti થઈ જાવ છું
પેલી માટે
🤣🤣🤣🤣

Read More

जो लड़कियां ऐसा कहती है
no make up
अक्सर उनके ही
wardrobe
से ढेर सारे
make-up box
पाएँ जाते हैं
(Beauty investigation bureau )
🤣🤣🤣🤣