અધરં મધુરં વદનં મધુરં નયનં મધુરં હસિતં મધુરમ્ હૃદયં મધુરં ગમનં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ The favourite worship ever મધુરાષ્ટ્ક अंतः कृष्णः शरणम् गच्छामि

बेशक वो हमसे नाराज़ है
लेकिन
हमारी यादोँ से
रूठ के कहाँ जाएँगेલિ. Butter Boy

...बेशक...
मैं उनका इश्क था
पर
वो मेरी इबादत थी
है
और
रहेगी
......

લિ. Butter Boy

ભલે
કિનારે બેઠો છું
પણ
આંખોમાં અને અંતરમાં
લાગણીનો દરીયો
લઈને બેઠો છું.


લિ. Butter Boy

कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो दर्द के अलावा कुछ नहीं दे सकते फिर भी निभाने पडते है
લિ. Butter Boy

हवा का रुख देखकर आज फिर उनकी बाहों में ठहर जानें को जी चाहता है!!!!!
લિ. Butter Boy

कुछ रिश्ते वक़्त लेते हैं
और
कुछ वक़्त रिश्ते ले जाते हैं


લિ. Butter Boy

સાહેબ ચાર પૈડાંવાળી
ગાડી હોય કે ન હોય
પણ ડ્રાઈવર ને
ભેગો રાખજો
અર્થાત
રથ હોય કે ન હોય
કૃષ્ણ જેવા સારથિ
ભેગા રાખજો..
જીત તમારી હશે..

Read More

यूँ ख्यालों में ना आया करों
कभी-कभी
रुबरु भी हुआ करो
दो चार बातें करनी हैલિ. Butter Boy

મારા અશ્રુઓ ને મળતું આલીંગન
એટલે
....તુ....લિ.Butter Boy

દલીલ અને દિલ ની વાતો
બધાં સાથે
ના
થઈ શકે સાહેબ!!!

લિ. Butter Boy