Hey, I am on Matrubharti!

wish you a very happy,healthy and prosperous new year to all my dear friends.

સાચા પ્રેમનો જ્યાં દાવો હોય છે,
આંખમાં આંસુ એ જ તેનો પુરાવો હોય છે.