જિંદગી જીવવવા માટે તો ઘણા કારણો છે; નથી તો બસ તું અને તારી વાતો.

દરેકની આંખમાં એક તોફાન હોય છે,

કેટલું છુપાવવું,
કેટલું બતાવવું ,
એ પાંપણ ના હાથમાં હોય છે.!!

કેટલીક તરસનો ઇલાજ ,
વરસાદ નહી વ્યક્તિ હોય છે ….

चमकती पूनम की हो रात 
और आवारा सा चाँद जब हो साथ
मेरे नैनों की भाषा पढ़ने को...
काश तुम आ जाओ !

बिखरे जब दूधिया सी चाँदनी
छेडे़ जैसे कोई मधुर रागिनी...
प्रेम की मीठी धुन सुनाने को
काश तुम आ जाओ !

शीतल सी हो मंद बयार
और संग हो जुगनुओं की बारात 
मुझे हौले से बहकाने को....
काश तुम आ जाओ !

घास के रेशमी ग़लीचों पर
जब झिलमिलायें शबनम की बूँदें
उन पर उम्र भर साथ चलने को...
काश तुम आ जाओ !

फूले जब चमेली और रात की रानी,
और महका दें सारी कायनात...
उस ख़ुशबू में साथ बहकने को...
काश तुम आ जाओ !

जब मन में हो प्रेम का सैलाब
और मचलते हों ढेरों जज़्बात...
मेरे दिल की धड़कनें सुनने को
काश तुम आ जाओ !

सच हों सारे सतरंगी ख़्वाब 
जिन्दगी में रोशन हों आफ़ताब 
ग़र मिलन की चंद घड़ियाँ संग बिताने को...
बस तुम आ जाओ !!

Read More

ઓય જિંદગી, તને કહું છું.....

તું રોજ મારી જૂની જિંદગી મિટાવવા આવે છે.
કે પછી મારી નવી જિંદગી સજાવવા આવે છે.
જીંદગી , તું બહુ અજીબ છે....
પણ....હા,
એટલે જ તો તું ખૂબસૂરત છે.

Read More

તું એક જ છે અને બે જાતનો વહેવાર પણ રાખે….

દવા પણ તું કરે મારી અને બીમાર પણ રાખે….

હા ! એ પણ જાણે છે કે આ બધું અમસ્તાં જ લખાતું નહિ હોય,
ઝાકળને જાતે જ ઉડાડ્યા પછી વળી કયું પર્ણ સૂકાતું નહિ હોય ?

Read More

मुसाफ़िर होना इश्क़ होने के बराबर ही है
क्योंकि
दोनों में तलाश तो सुकून की ही होती है ….

આપી હતી તેણે જિંદગી મા સાચી પ્રેરણા ,
પણ ત્યારે શોખ હતો જાતે સમજણ પાળવાનો ….