×

જીંદગીમાં અમુક વળાંક એવા હોય છે, જ્યાં સમજણ અને સત્ય હોવા છતાં નિર્ણય લઈ શકાતો નથી !!

beshumar dhokho ki sougat milty he unhe jo insan dilke saf hote he.....

चलने दो ज़रा आँधियाँ हक़ीक़त की,
न जाने कौन से झोंके से अपनों के मुखौटे उड़ जायें।

आसन नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का noor
ये उनका काम है जो ज़िन्दगी बरबाद करते हैं।

निकले हम दुनिया की भीड़ में तो पता चला,
कि हर वो शख्स अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है।