Episodes

એક અદ્ભુત આકર્ષણ... by Jagruti Rohit in Gujarati Novels
દિલ્હી માં રહેવું એટલે એક અગલ દુનિયા માં જીવા જેવી વાત છે... એવીજ દુનિયા પોતાનું સ્વપ્ન નું પુરું કરવા માટે આવી એક છોકરી...
એક અદ્ભુત આકર્ષણ... by Jagruti Rohit in Gujarati Novels
આગળનાં ભાગમાં જોયું હતું તેમ... યુગ નું પાંખી ને જોતો જ પોતાનું દિલ ખોઈ બેઠો...છે... આજનાં ભાગમાં જોઈશું કે... યુગ ન...
એક અદ્ભુત આકર્ષણ... by Jagruti Rohit in Gujarati Novels
આગળનાં ભાગમાં વાંચ્યું હતું તેમ... મનોહર ભાઈ એ પાંખી ને... જોબ પર રાખવાની વાત કરી છે... આને રોશની એ પાંખી ને ફોન કરીને...
એક અદ્ભુત આકર્ષણ... by Jagruti Rohit in Gujarati Novels
આગળ નાં ભાગમાં વાંચ્યું હતું તેમ પાંખી કંપની માં જાય છે ત્યાં એને રાહ જોવાનું કહે છે... આજનાં ભાગમાં જોઈશું... કે પાંખી...