×

        ડર..         શેનો?         શું કામ?         કેમ ડરવું પડે? અને શું કામ આવો કોઈ ડર, કોઈ ભય આપણને સતાવે? સાચું કહું તો ડર જેવી કોઈ ચીજ અસ્તિત્વમાં જ નથી દુનિયામાં. આ ડર જે બલા ...Read More

તમને દુનિયામાં કૃત્રિમ વસ્તુઓ તો બધે જ મળશે, જેનાથી તમે તમને બાહ્ય રીતે સુંદર બનાવી શકો. તમે દુનિયાની આધુનિકથી આધુનિક વસ્તુઓ ખરીદીને તમારા સૌંદર્યને નિખારી શકશો .સારા અને સુંદર દેખાવની હોડમાં તમે એ બધું જ કરશો જે જરૂરી છે. ...Read More

તા.૮ ઓકટોબર, ૨૦૧૭ના રવિવારે સ્ટોરીમિરર પબ્લિકેશન દ્વારા આયોજિત ભવ્ય પુસ્તક વિમોચનની હું પણ એક સાક્ષી. એક રીતે સૂત્રધાર પણ ખરી એ કાર્યક્રમની. બસ તો આ કાર્યક્રમ અંતર્ગત લગભગ ૧૫ પુસ્તકોના બધા જ લેખકો કે કવિઓને કાર્યક્રમના આગલા બે દિવસથી ...Read More

  ડર..         શેનો?         શું કામ?         કેમ ડરવું પડે? અને શું કામ આવો કોઈ ડર, કોઈ ભય આપણને સતાવે? સાચું કહું તો ડર જેવી કોઈ ચીજ અસ્તિત્વમાં જ નથી દુનિયામાં. આ ડર જે બલા છે, તે આપણી ...Read More