×

भाग:१  लग्ना आधीचा प्रवास ‍‍‍‍‍‍‍‍‍सुरुवात कुठून करू समजत नाही पण प्रत्येक मुलीच्या  जीवनामध्ये एक अशी वेळ येते जिथे आपल्याला आपल्या  कुटुंब पासून वेगळ केलं जातं.. काही जण स्वतःहून वेगळे होतात तर काही जणांची मजबूरी असते.. तर काही मनाच्या विरोधात जाऊन ...Read More

भाग :२  तिच्या जवळची व्यक्ती म्हणजे तिच्या बरोबर आलेली कलवरी... सगळे अनोळखी असतात.. तिथे..त्या परिस्थिती मध्ये सगळ्यांना समजून घेणं ..त्यांना मन सन्मान.. हया विचारात.. तिला काहीच समजत नसत..कधी असाही घडत की.. काही वेगळं करायचं असत पण होत भलतंच..स्वतःच्या लग्नात धकुन ...Read More