સૂર્યાસ્તમાં સૂર્યોદય by ︎︎αʍί.. in Gujarati Novels
જય શ્રીકૃષ્ણ મિત્રો... કેમ છો મજામાં ને.. !! [ હું નવી વાર્તાની શરૂઆત કરવા જઈ રહી છું.. મારી આ નવી વાર્તાના માધ્યમથી.. આ...
સૂર્યાસ્તમાં સૂર્યોદય by ︎︎αʍί.. in Gujarati Novels
[ મિત્રો આપણી આગળના ભાગમાં જોયું કે રેખા મારા ઘરેથી સાંજે મળશું તેમ કહીને ચાલી જાય છે ... ]હવે જુઓ આગળ... હું રેખા વિશે...
સૂર્યાસ્તમાં સૂર્યોદય by ︎︎αʍί.. in Gujarati Novels
( આગળના ભાગમાં તમે જોયું કે રેખા અને પ્રતિભા બંને વાતો કરતા હતા ત્યાં જ આનંદ અને દીપેન આવી ગયા .. ) હવે આગળ જુઓ...આનંદ :...
સૂર્યાસ્તમાં સૂર્યોદય by ︎︎αʍί.. in Gujarati Novels
[ મિત્રો આપણે આગળના ભાગમાં જોયું કે રેખા બજારમાં કોઈ સામાન લઈને પાછી ફરતી હોય છે.. ત્યાં બજારમાં એક ઝાડ પાછળ છુપાઈને કોઈ...
સૂર્યાસ્તમાં સૂર્યોદય by ︎︎αʍί.. in Gujarati Novels
[ મિત્રો આપણે આગળના ભાગમાં જોયું કે આનંદ રેખાને જૂઠું બોલીને સાગરના ઘરે લાવ્યો હોય છે.. અને જેના કારણે રેખા ખૂબ જ ગુસ્સા...