तुझ्या लेखणीने लिहिताना,
कविता ही अलगद सुचत जाते..
जेव्हा लेखणीची तुझ्या शाई संपल्यावर,
डोळ्यात पाणी माझ्या दाटून येते..
© ओमकार मानकामे..

Read More

# एक नातं बाप लेकीचं...

( टीप:- मी एका स्त्रीच्या शरीरावर होणाऱ्या नराधमांचा अन्याय व तिला होणारा ,त्रास, दुःख, याच्यावर कविता लिहिली आहे...

Read More

एक छोटीशी गोष्ट

आई...

एक छोटीशी गोष्ट

-म्हातारपण-