યે સંસાર જબ ભી જિસે મિલતા હૈ, અધુરા હી મિલતા હૈ! પર પરમાત્મા જબ ભી જિસે મિલતા હૈ, પુરા કા પુરા મિલતા હૈ! - શિવ પુત્ર ॥ નથી હું કોઇ શાયર, કે નથી કોઇ કવિ, હું તો સંબંધો અને અનુભવ નો ઘાયલ યોદ્ધા છું, દુનિયાને કહેવા આવ્યો છું.- અનુભવ ની કલમે ॥ Follow Me On Instagram! • Username: Pandya_shakti

માટી નો સંસાર છે, તું ખેલી શકતો હો એટલું ખેલ, બાજી ઈશ્વર ના હાથ માં છે, એના સામે તારૂ મગજ ને વિદ્યા ફેલ !

જય જય બજરંબલી મહારાજ ની જય
હર હર મહાદેવ હર

Read More

સાહેબ શું પૂછો છો વાત શું ખાનગી હતી ?
વાત હતી હ્રદય ની પણ જાહેર એમના પ્રેમે જ કરી!
#ખાનગી

ૐ નમઃ શિવાય

2?? ?????? (?????????-2.0)

???????? ??????????? ???? ??? ??? ??????????? ??????.

"સત્ય-પ્રેમ-કરુણા-ભકિત"

epost thumb