तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ।

" કોયડો "

ચકલી ની ચાંચ ના ડુબે અને હાથી જરમર નાય !

"આપો જવાબ !"

કચ્છી નવા વર્ષ ના સૌ ને રામ રામ !

ભગવાન તમને સૌ ને નિરોગી રાખે હસતા રહો તેવી પ્રાર્થના !

માટી નો સંસાર છે, તું ખેલી શકતો હો એટલું ખેલ, બાજી ઈશ્વર ના હાથ માં છે, એના સામે તારૂ મગજ ને વિદ્યા ફેલ !

જય જય બજરંબલી મહારાજ ની જય
હર હર મહાદેવ હર

Read More

સાહેબ શું પૂછો છો વાત શું ખાનગી હતી ?
વાત હતી હ્રદય ની પણ જાહેર એમના પ્રેમે જ કરી!
#ખાનગી

ૐ નમઃ શિવાય