બાળપણથી જ મને રહસ્યમય,જાસૂસી તથા હાસ્ય લેખો વાંચવા ખૂબ જ ગમતા અને લખવાની પણ ઈચ્છા થતી. મારી આ ઈચ્છા માતૃ ભારતી થકી પૂર્ણ થઈ શકી. વાચકમિત્રોએ પણ સતત મારો ઉત્સાહ વધાર્યો છે એ બદલ હું તેમનો આભાર માનું એટલો ઓછો છે.બસ એટલું જ કહેવાનું કે વાચતા રહો અને જો લખવાની ઈચ્છા હોય તો લખવાનું શરૂ કરો વાચક મિત્રોનો સાથ સહકાર તમને અને મને મળશે જ. આભાર

સંસાર છે મોહમાયાં છોડી દે બધી લપ,
કામચલાઉ છે આ દુનિયા તું પ્રભુ નું નામ જપ.
#કામચલાઉ

જ્યાં સુધી વિશ્વાસ છે,
ત્યાં સુધી જ શ્વાસ છે.
#વિશ્વાસ

જીતી લેત તું આખુ જગ,
જો તે મુક્યો હોત મંદિરમાં પગ.
#મંદિર

જીંગદી ના અંત સમયે હર્ષ થયો,
કેમકે આખી આવરદા પ્રમાણિકતાથી સંઘર્ષ થયો.
#સંઘર્ષ

પ્રેમ થઈ ગયો લુપ્ત,
કેમકે ભાવનાઓ રાખી હતી ગુપ્ત.
#ગુપ્ત

કરશે ઈશ્વર પણ રક્ષણ,
જો સારા હશે માણસના લક્ષણ.
#લક્ષણ

જિંગીભરના અવળા કાર્યો નો,
પસ્તાવો હવે પથારીવશ થયા પછી થાય છે.
#પસ્તાવો

જ્યાં સુધી મનમાં રામ છે,
ત્યાં સુધી જીવને આરામ છે.
#આરામ

કેમ પડે છે માણસ એક જ કામમાં મોડો,
લઈને પ્રભુનું નામ ખરાબ વિચારને છોડો.
#છોડો

મેળો લાગ્યો હતો ભોગ-વિલાસ માટેનો,
ઈશ્વર ને પામવાની કતાર સાવ ઓછી હતી.
#કતાર