Hey, I am reading on Matrubharti!

તારું જ સ્મરણ અને તારું જ ધ્યાન.
માત્ર એક રાધા નામ.
- પરિમલ.
રાધે......રાધે.........

"ઈશ" ના ભરોસે આવ્યો છું.
જીવન "સાગર" માં "સાકર ઉમેરવા આવ્યો છું.
- પરિમલ.

જીવન "સાકર" ની ચમચી ભરી આવ્યો છું.
જીવન "સાગર" માં ઉમેરવા આવ્યો છું.
- પરિમલ.

પ્રેમ માં પૂર્ણ વિરામ ન હોય.
પ્રેમ અનંત છે.
- પરિમલ.

# અધિકે અધિક થઈ વરસ્યો ........

#ગતિ
જીવન સંસાર ના ચાર પૈડાં છે.
(1) રિતી (2) નિતિ (3) મતિ (4) ગતિ
જીવન સંસાર ના ચાર પૈડાં મજબુત હોય તો માનવ ગતિ પામે છે.

Read More

# સંવેદના............

# સંવેદના..........

# સંવેદના........