9913393555

વૃદ્ધાશ્રમમાં વર્ષો વિતાવ્યા.
એના છાપરે મારે કેમ જવું.
બટકું રોટલો ભારે પડ્યો,
મારે કાગડો થઈ કેમ જાઉં..
જિંદગી આખી જોયું નહીં,
હવે..
મારે પિતૃ થઈ કેમ પૂજાવું..
પારકા સમજી પાટા જ માર્યા હતા..
મારે હવે સગપણ કેમ જતાવું..??
😢

Read More

સંબંધ જ્યાં સુધી અધુરો હોય છે !
સંબંધ ત્યાં સુધી મધુરો હોય છે !!

બહારથી દેખાય એ તો એક ઝલક હોય છે,
અંદરથી તો દરેક માણસ અલગ હોય છે !!
*💞Radhe Radhe💞*

*તારે જવું ન હતુ ને, અમે રોકીશું તેવી છુપી એક આશા પણ હતી,*

*દેવો હતો મારે પણ સાદ, ને કદાચ શબ્દોની અજબ હડતાલ હતી.*

Read More

रुख मंदिर का किया था उसे भुलाने की नीयत से..

दुआ में हाथ क्या उठे​ फिर उसी को मांग बैठे..

*ઉતાર ચઢાવ જીવન ના એટલા અઘરા રહ્યા* ,*ડુબયો દરિયા મા ને હોઠ તરસ્યા રહ્યા,*!!

પ્રેમનો પ્યાલો હજી ભરપૂર છે દુઃખ એ જ છે,

એ પીવા પણ નથી દેતા ઢોળવા પણ નથી દેતા...

યાદે જિંદગી મે કભી દર્દ બન જાતી હૈ,
યાદે જિંદગી મે કભી દવા બન જાતિ હૈ ,
પર યાદે અગર નાં હો જિંદગી મેં,
તો જિંદગી કોરા કાગજ બન જાતી હૈ .

Read More

સિદ્ધિ તને મળી ગઈ,
ઈશ્વર મળ્યો કે નહિ ?

‘તું કોણ છે ?’
આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મળ્યો કે નહિ ?

એકાદ મોતી તળથી,
તું લાવ્યો હશે કદી
પણ પ્રશ્ન એ જ છે કે,
સમંદર મળ્યો કે નહિ ?

જે કંઈ તને મળ્યું છે,
તે અંતિમ ન હોય તો
અંતિમ જે છે તે પામવા
અવસર મળ્યો કે નહિ ?

બાહર ભલે તું રોજ મળે
લાખ લોકને

એકાદવાર ખુદને, તું ભીતર મળ્યો કે નહિ ?

Read More