9913393555

કરતો હશે ઈશ્વર પણ એક ફરીયાદ,

મતલબ નિકળી ગયા પછી કોઈ નથી કરતું યાદ.

*पता नहीं किस मिट्टी की बनीं हैं....ये "तमन्नाएं".....*

*मरतीं हैं..तड़पतीं हैं....फ़िर भी रोज़ जन्म लेती हैं...*

પપ્પા માટે શું Status મૂકવું…!!

આજે જે status છે એ પપ્પા એ જ દીધેલું છે.....🙏🏻

ઝરમરતું ભીનું ગુલાબ મુબારક,
આભેથી વરસતું વ્હાલ મુબારક,
એક બીજા ની ધોધમાર યાદ મુબારક,
મોસમમો પેહલો વરસાદ મુબારક.

Read More

**પપ્પા એટલે દુનીયા નુ સૌથી અઘરુ પાત્ર નિભાવતો કલાકાર** 🥺
**Happy Father's Day**

*રાષ્ટ્રીય વાંચન દિવસની શુભેચ્છાઓ.*

આપણે ગમે તેટલાં પુસ્તકો વાંચ્યાં હોય, પણ એમાંથી આપણે જો કશું આત્મસાત ન કરીએ, તો વાચન માત્ર હોબી બની રહે છે.

આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ, તેનું પાચન થઈને તે લોહીમાં ભળી જઈને આપણા શરીરને તંદુરસ્ત બનાવવામાં મદદ કરે છે.

વાચનનું પણ એવું છે. એ જો આપણી વૈચારિક તંદુરસ્તીને મજબુત ન કરે, તો વાંચવાનું વ્યર્થ છે.

એટલા માટે વાચન માટે food for thought શબ્દ છે.

વાચનને આત્મસાત કરવાની પ્રક્રિયા, પુસ્તક પૂરું કરવા કરતાં, ઘણી લાંબી અને અઘરી હોય છે.

આપણે જે વાંચીએ છીએ, તેનું આપણી અંદર અગાઉથી મોજુદ 'કન્ટેટ' સાથે અસિમિલેશન (પાચન) થવું જોઈએ, નહીં તો પછી પાણી પર જેમ તેલ ફરે તેમ, વાંચેલું ખાલી કોલર ઊંચા કરવા પૂરતું જ કામ આવે.

વાંચવું સૌથી સહેલું છે. તેમાંથી દ્રષ્ટિકોણ કેળવવો અઘરો છે.

આપણું લક્ષ્ય બહુ બધા પુસ્તકો વાંચવાનું ના હોવું જોઈએ. લક્ષ્ય જે વાંચ્યુ હોય, તેને સમજવાનું હોવું જોઈએ.

🙏🌹🙏

Read More

સાચો બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ એ હોય છે...

જેને ખબર હોય છે કે મારે મુર્ખ ક્યારે બનવાનું છે...