હું ને મારો ભગવાન
બંને ભૂલકણા.....
હું રોજ ભુલો કરું, જે એ મારો ભગવાન ભુલી જાય...
ને જે મારો ભગવાન
ઉપકારો કરે, એ હું રોજ ભુલી જાવ...
હું ને મારો ભગવાન
બંને ભૂલકણા....

Read More

# વિશ્વાસ
જે વ્યક્તિ વિશ્વાસ ગુમાવી બેસે છે, તેને પછી કશું ગુમાવવાનું રહેતું નથી

# વિશ્વાસ
જો તમે તમારા ઉપર વિશ્વાસ રાખજો તો બીજા લોકો પણ તમારા પર આપોઆપ વિશ્વાસ રાખશે

# મંદિર
લઈ કદી સરનામું મંદિરનું હવે મારે ભટકવું નથી,
જાણીલો પ્રસાદ સિવાય ત્યાં કંઈ જ મળતું નથી,
અમસ્તી થાય છે ભીડ તારા નામથી કતારમાં.
થાય કસોટી તારી એ પગથીયું કદી ચડવું નથી,
હશે મન સાફ તો અંતરમાં બિરાજે છે તું,
આપોઆપ દીધું છે.. ને દેશે જ,
ભલામણ જેવું કંઈ જ કરવું નથી.
હજી માણસ જ સમજયો છે ક્યાં માણસની ભાષા? તારામાં લીન થાઉ, એથી વિશેષ માણસ બનવું નથી...

Read More

ભરેલું ખિસ્સું તમને હજાર રીતે ગેરમાર્ગે લઈ જશે.
પણ ખાલી ખિસ્સું તમને જિંદગીની હજાર વસ્તુ સમજાવશે

# પસ્તાવો
જાણતા અજાણતા થયેલી દરેક ભુલનો પસ્તાવો તો હોવો જ જોઈઅ..

# પસ્તાવો

પાપ માં પડે તે માણસ પાપ કર્યા પછી પસ્તવો કરે તે સંત
અને જે પાપ કર્યા પછી પણ તેના બણગા ફુંકે તે શેતાન

Read More

# ઝગડો

પતિ-હવે તમે ઝઘડો બંધ કરો હું શાંતિ સાથે રહેવા માંગુ છું.

પત્ની -તમે રહો શાંતિ સાથે હું રમણ સાથે રહેવા માંગુ છું.

🤣😂😆😜

Read More

# છોડો
ઉત્તમ પુરુષ તે કહેવાય કે જે કોઈપણ કાર્યને અધૂરું ન છોડે.

કોઈ કામ માટે એક વાર પ્રયાસ શરૂ કર્યો હોય તો તેમાં પૂર્ણ

સફળતા મેળવ્યા વિના તેને છોડવો ન જોઈએ.

Read More