હા!! મુઠ્ઠીમાં લઇ ને જિંદગી જીવું છું. મરીજવાના હજારો વિચારો કરતો, પણ જયારે ખબર પડી કે સાચું passionતો writer માં છે. ત્યારથી ખુલા દિલથી જીવું છું.જીંદગીમાં ક્યારેય સુખ ની ઈચ્છા રાખતો જ નથી યે તો આવી જાય છે દોસ્ત . મારા બધા જ પાત્રો ને દિલ થી લખું છું.હંમેશા જીતવાના ઈરાદા થી મેદાન માં ઉતરું છું. કર્મ ને મારી પાંખો માની ને દુર સુધી ઉડવા માગું છું.જીવવા માટે બહાના ની જરૂર નથી કઈ પણ બાબતો માં મન મૂકી ને રડું છું અને હસું છું.દોસ્ત ચાલ સાથે મળી ને જિંદગી જીવ્યે . સાથ આપીશ ને મારો મારી પહેલી બૂક હું જાતે publish કરીશ જે છે Blind love જે આવતા વર્ષ માં આવશે. like my facebook page bhautik patel auter contect no. 8866514238

No Bites Available

No Bites Available