એક ઘટના આજે બની મારી સાથે ,
હું સવારે 11વાગ્યા ની આસપાસ કામ માટે ઘરે થી બહાર નીકળી પણ આજે ટ્રાફીક ઘણું હતું ટ્રાફીક માં ઊભી હતી ત્યા નાના 3થી4 વષઁ ના છોકરા છોકરીઓ ટ્રાફીકમાં ઊભેલા વયિકત પાસે જઈને પૈસા માગતા હતા એમાંથી એક છોકરા એ મારી પાસે પણ માગ્યા હું કઈ પણ આપું કે કય વાત કરું એ પહેલાં એ છોકરો મારી પાસે થી જતો રહ્યો, પછી હું મારું કામ પતાવીને પાછી ત્યા જ આવી 5 મિનિટ એ બધા છોકરાઓને ખાલી ધ્યાનથી જોયું, એ છોકરા છોકરી કય રીતે ટ્રાફીકમાં ઉભાં રહેતા દરેક વયિકતઓ પાંસેથી પૈસા માંગે છે.પછી મે એ બાળકો માટે બિસ્કીટ ના પેકેટ લીધા અને એ બાળકો ને આપ્યા તો એ લય લીધા પણ બીજી જ સેકન્ડમાં બાળકો કહે છે અમને કાજુમિલક શેક પીવડાવોને મે ના કીધું આજે બિસ્કીટ ખાયલો બીજી વખત પીવડાવીસ તો બિસ્કીટ મને પાછા આપી દીધા.
આ વિષય પર તમારો અનુભવ મને ચોક્કસ જણાવો કે બીજી વખત મારે આવા બાળકો ને કય આપવું જોઈએ કે નહિ??

-Suhani

Read More

काम छोटा या बरा नही होता ।
बल्कि हमारा काम छोटा है एसा बोलनेवाले लोग छोटे होते हैं।

-Suhani

#pleasant

-Suhani

पता नही कितने दिन बाद आज अपनी बेटी से मिल रहे है उसके पापा लेकिन इतना प्यार करते हुए देखा तो सच मै आखों से आँसु निकल आए। वैसे तो हर रोज आतीं हु मे फैमिली कोटँ ओर कही किससे होते रहते हैं हर रोज लेकिन आज इस बेटी ओर बाप का यु मिलना रूह को छु गया। इतना प्यार, दुलार बेटी को उसके पापा ही कर शकते है।
मा बाप अपनी आपसी झगड़ों की वज़ह से बच्चो का भविष्य ख़राब कर डेते है।

-Suhani

Read More

Rejection is better then Regret.

-Suhani

सबकी "ना" एक " हा" पे हावी हो गई।

-Suhani

.

-Suhani

🙏

-Suhani

મનમાં રાખવા કરતા કહીં દેવું સરળ રહેશે.
કારણ કે કહ્યા વગર મન આમ જ મૂંઝાયેલું રહેશે.

-Suhani

No one can help you except yourself.

-Pleasant