આમ પોતાની જાતે પોતાની જાત ને રજૂ કરવી કંઇક વધારે કઠિન નથી લોકો ને જ રજૂ કરવા દો મારા શબ્દો જ મારા વ્યકિત ને રજૂ કરી દેશે...

Hi, Read this story 'જીવનનો સૂર્યાસ્ત' on Matrubharti
https://www.matrubharti.com/book/19872884/jeevan-no-suryast. plz read and send me your review

કોણ કહે છે કે હૃદય
માત્ર છાતી માં જ
હોય છે, તને લખું

તો મારી .
આંગળી ઓ પણ
ધબકી ઉઠે છે !!

નજર ની પણ જુઓ
નજરને નજર લાગી
જાય છે,કાજળ આંજે
છે કોઈ અને અસર
કોઈને લાગી જાય
છે પણ નિરાતે
કેવા અજબના ઘડે છે
ચહેરાઓ,લાખો પર
હોવા છતાં, નજર એક
પર પડી જાય છે,
એ જે તમારા પર પડી..

Read More

.

.

.