અબ કે હમ બિછડે સાયદ કભી ખ્વાબો મે મીલે જૈસે કી કોઈ સૂખે હૂએ ફૂલ કિતાબો મેસે મીલે.

कितनी ग़ज़लें लिखी थी हमने
फिर भी चर्चा तक नहीं हुई,
एक तेरा नाम क्या लिखा
हम तो मशहूर हो गए..

કેવો પ્રેમથી આપ્યો છે એને અમને દગો
એને એમ કે અમને ખબર નથી હોઈ,
અરે..અમે તો એ શતરંજના ખેલાડી છીએ
કે સામેવાળાને જીતવા માટે ખુદ હારી જઈએ..

Read More