બચી શકવાની ગુંજાઈશ નહિવત છે દોસ્તો.... નથી ભાલા , નથી બખ્તર , અને ખૂંખાર છે "યાદો" .....

યાદ

-પારૂલ ઠક્કર... યાદ

કડકડતી આ ઠંડીમાં,
શોધી રહી છું તાપણું,
કરું નજર આસપાસમાં,
કોઈ તો હોય આપણું...!

સંબંધના હૂંફની બોટલ શું કામની?
મહેનત કરીને થાકી, ખુલ્યું નાં દોઢે ચડેલું ઢાંકણું.

-પારૂલ ઠક્કર... યાદ

Read More

આભાર માનવો કે ઉપકાર માનવો એ શિસ્ત છે,

પણ,

કોઈ એ કરેલા ઉપકારને યાદ રાખવો એ સંસ્કાર છે.

-પારૂલ ઠક્કર... યાદ

હું દિવસ આખો યાદોની બાદબાકી કરવામાં હાંફી જાઉં છું,
અને એ રોજ સપનામાં આવીને સરવાળો કરે છે.

-પારૂલ ઠક્કર યાદ

Read More

કર પોતાનો વિચાર, બીજાનો વિચાર હવે મુક એ દિલ,

તારા એ કહેવાતા પોતાના હવે આત્મનિર્ભર થઈ ગયા છે

-પારૂલ ઠક્કર... યાદ

Read More

🌹સુપ્રભાત🌹

યાદોની રાત વીતી,
જો ને સોનેરી ઉષા ખીલી છે,

વિરહની વેદના ટાળવા,
જો ને મિલનની આશ ઉગી છે.
© યાદ

-પારૂલ ઠક્કર... યાદ

Read More

લાગણી... પ્રેમ... ચિંતા... કાળજી... યાદ અને.. ગુસ્સો...
બધું જ સાથે હોય એટલે સંબંધ..

બાકી તો...
માત્ર
ઓળખાણ!!!
♥️#માત્ર

Read More

જવાબ જરૂર આપજો...

happy holi

.