Hey, I am on Matrubharti!

कधी जिभेला फोड आला का, मी त्याला "तोंड आले " असं म्हणत असतो। अशा वेळी त्याचा त्रास कमी व्हावा म्हणून माझीच जिभ चावतो थोड्या वेळ त्रास जाणवत नाही। मला माहीती आहे हे सगळेच करतात।

आता मजा अशी आहे की मी एका कुत्र्याला बघितलं स्वत: ची जखम चावताना, वाटलं एवढच की जाणीव त्याला आणि मला सारखीच असते जखमाची। मग फरक काय❓
फरक एवढा मोठा जाणवला की माझ्या भावना समजून घेणारे माझ्या सोबत दिसतात आणि तो कधी पण एकटाच

Read More

बापाजीच्या हायलींत येती शेट शेतकरी

दारी खेटराची रास घरीं भरली कचेरी

गांवामधी दबदबा बाप महाजन माझा

त्याचा कांटेतोल न्याव जसा गांवमधीं राजा

माय भीमाई माऊली जशी आंब्याची साऊली

आम्हाईले केलं गार सोता उन्हांत तावली


तुझे भाऊ देवा घरीं नहीं मायबाप तुले

तुले कशाचं माहेर लागे कुलूप दाराले

भाऊ 'घमा' गाये घाम 'गना' भगत गनांत

'धना' माझा लिखनार गेला शिक्याले धुयांत

आम्ही बहीनी 'आह्यला' 'सीता, तुयसा, बहीना'

देल्या आशीलाचे घरीं सगेसाई मोतीदाना

लागे पायाले चटके रस्ता तापीसनी लाल

माझ्या माहेरची वाट माले वाटे मखमल

जीव व्हती लाही लाही चैत्र वैसागाचं ऊन

पाय पडतां 'लौकींत' शीन जातो निंघीसन

तापीवानी नही थडी जरी वाहे थोडी थोडी

पानी 'लौकी'चं नित्तय त्याले अम्रीताची गोडी

माहेरून ये निरोप सांगे कानामंधि वारा

माझ्या माहेराच्या खेपा 'लौकी' नदीले विचारा !

~ माहेर - बहिणाबाई चौधरी

Read More