પ્રવિણ આહિર

उनको उलझा के कुछ देर सवालो मे,

हमने जी भर के देख लिया उनको

એને પણ ખબર છે કે હું એના પર મરું છું,
જોતા રહેતા એની dp રોજ આંહ ભરું છું.

છું ફિદા એની હરેક વાતો અને દીવાનગી મા,
ખુદને ભુલ્યો, સપના ના દરિયામાં એના તરુ છું

હૈયું તો કહે, કરી દે બયા લાગણીઓ ચાહતની,
બોલતી બંધ થઈ જાય જોતા એને, હું કરું શું ?

Read More

❤ નજરથી નજર મળી તો પૂછે કેમ છે, નજર ઝુકે અને હસે તો સમજો પ્રેમ છે !! 😍

ગુરુ ઘમંડી, ચેલો ચાંપલો ક્યાંથી ખાશે મેળ,
જ્ઞાની ગુરુને ચેલો ચતુર તો તો ભક્તિ રેલમછેલ.....