હું છુ કર્મોની કઠપૂતળી...

અહી તો હોય છે બારે માસ ચોમાસુ
વહેતા હોય છે આખો માંથી રોજ આંસુ
#priten 'screation#

छुपा के रख चश्मे के पीछे
तेरी नशीली आंखो को
कही पुलिस ना पकडले मुज़े
शराबी समज़के ...
#priten 'screation#

Let GO off your eGO
And see how smoothly life will GO.
-priten

ખા તુ રોજ બહારના પિઝ્ઝા
અને ખાલી કર તારા ખિસ્સા

કર તુ Swiggy અને Uber
પછી ભલે ભાંગી જાય તારી કમર

ખા તુ હોટલોનુ ખાવાનું ખુશી ખુશી
પછી ડોક્ટરનુ બિલ ભરીને દુખી દુખી

બંધ કર તુ આ બધુ ગાંડપણ
એમા જ છે શાણપણ
#priten 'screation#

Read More

फुलोका ख्वाब नही रखता हु ,
काँटोकी उम्मिद रखता हु
क्योकी सुना है की
फुलो तो मुर्दो पर चढाए जाते है ।
#priten 'screation#

Read More

નિષ્ફળતા અલ્પવિરામ(comma) છે અને હાર માનવી ઍ પુર્ણવિરામ (full stop) છે..
You are not looser till you declare your defeat..

अगर आपकी जिंदगी मे तकलिफ आती है
तो उसका मतलब ये है की या तो आप कुछ नही करते हो
या आप कुछ बड़ा काम कर रहे है ।
Actually, PROBLEMS ARE PATHWAYS OF PROGRESS 👍
-प्रितेन

Read More

હતી અમારી ભાઈ-બહેનની જોડી
કરતા હતા આખા ઘરમા દોડા દોડી

કરતા હતા આખો દિવસ ધીંગા મસ્તી
મારુ એને હું અને ઍ જોરથી રડતી

કરું હું જો કોઈ શરારત કોઇવાર
તો ચાડી ખાઈને ખવડાવતી માર

ચાલતી કાયમ અમારે કિટ્ટા બુચ્ચા
અને ભરતી ઍ મને નખ્ખોરિયા

ખેંચતો તો હું એના વાળ
અને દેતો હતો એને ગાળ

પડતો હતો હું ક્યારેક માદૉ
તો રડીને સુજી જતી એની આંખો

કોલેજ વખતે આવતી હતી એની બહેનપણીઓ
અને છલકી ઉઠતી હતી મારી લાગણીઓ

ક્યારેક હું કરી લેતો ડેરીંગ
અને કહેતો,કરાવી દે મારુ સેટીંગ

સજી છે જિંદગી આપણા સબંધોથી
દિલથી બહુ જ કરીબ છે તુ બહેનિ

Dedicated to all cute and lovely SIS from all Naughty BRO...
#priten 'screation#

Read More

જોવા જેને તરસતી હતી મારી આંખડી
આવીને બાંધી ગઈ, એ મને રાખડી 😢😢
Happy rakshabandhan in advance 😀
#priten 'screation#

दिलकी तिजोरी पे है तेरा पहेरा
देखता हु किसीको तो याद आता है तेरा चहेरा
#priten 'screation#