હું છુ કર્મોની કઠપૂતળી...

HAPPYNESS is not rocket science.
It is Child's play.

#priten 'screation#

When you AIM HIGHER your problems automatically become smaller.

#priten 'screation#

बीत जाएगा ये भी कठिन पल
बुरे दिन के बाद आएगी एक हसीं पल
क्योकी बदलती रह्ती जिंदगी हर पल

#priten 'screation#

SUCCESS
requires
Sacrifice

#priten 'screation#

Dear friends, am sure you must be enjoying uttarayan and kite flying. Please સાંજે ફટાકડા ના ફોડશો, કારણકે તેના અવાજથી નિર્દોષ પક્ષીઓ ઉડા ઉડ કરશે અને લટકતી દોરીઓ મા ભરાઈને તરફડીને મરી જશે. જો લટકતી દોરી દેખાય તો એને તોડી નાખશો.આભાર
wish you happy & safe uttarayan

Read More

One can earn money by working HARD
But one need to be SOFT to earn respect.

#priten 'screation#

माफ कीजियेगा
स्वामी विवेकानंद्जी
हमारे जेसे लोगोके hero आप जेसे महान लोग नही मगर सलमान , या अक्षय जेसे filmy hero है ।
हम को awake करनेवाले नही, entertain करने वाले लोगोसे ज्यादा लगाव है।
हम 500 खर्च करके फिल्म देखेंंगे मगर 50 खर्च करके अच्छी बुक नही पढ़ेंगे।

#priten 'screation# @vivekanandjayanti

Read More

It's good till we have control on machines.
But when machines have control on us LIFE will become miserable and mechanical..

#priten 'screation#

એક નિર્દોષ હાસ્ય ,
લાખો રુપિયાના make up કરતા વધારે આકર્ષક હોય છે.

#priten 'screation#