હું છુ કર્મોની કઠપૂતળી...

While driving, loosing balance may be dangerous...
Same way, frequently loosing our mental balance , may be very dangerous...

LIFE is all about BALANCING
Balance between carrier and family life.
Balance between money and hobby.
Balance between tasty food and health.
Balance between success and satisfaction...

#priten 'screation#

Read More

आसमानी परी हो तुम
या पृथ्वीलोककी रानी हो तुम
आंखे तेरी है शराबी
और होठ तेरे है गुलाबी
चाल तेरी है मस्तनी
और दिल है तेरा रूहानी
स्वभावमे है तु भोली-भली
हरदम रहेगी तु मेरे दिलमे बसी

#priten 'screation#

Read More

चमत्कार नही, चारित्रको देखके ही गुरुको चुनना चाहिए ।

पुस्तक और internet से information मिलती है मगर ज्ञानतो सिर्फ गुरुसे ही मिलता है।

बुरे वक्तसे अच्छा कोई गुरु नही और एक मा 100 शिक्षकके बरोबर होती है ।

#priten 'screation#

Read More

ભરી દીધો છે તેં જિંદગીનો જામ છલોછલ પ્રેમથી
નથી કોઈ શિકાયત હવે જિંદગીથી
આવેને ભલે હવે તકલીફોના તોફાન
લડી લઈશું આપણે બનીને ચટટાન
તકલીફોની મને હરાવવાની શુ ઔકાત
મારી પાસે છે તારા પ્રેમની તાકાત
#priten 'screation#

Read More

મારું કેવા 'માણસ' હોવુ ઍ સામે વાળા માણસ ઉપર આધારિત છે.
જો સામેવાળૉ વગદાર અથવા successful હોય તો હુ respectful અને સારો બની જાઊ છુ.
જો બીજો માણસ તાકતવર છે તો હુ માફી આપનાર અને સહનશીલ બની જાઊ છુ.
જો સામેવાળૉ પૈસાદાર છે તો હુ cooperative થઈ જાઊ છુ
અને સામેવાળૉ ગરીબ છે, તો હુ ગુસ્સાવાળૉ, ઉદ્ધત અને અભિમાની થઈ જાઊ છુ.

કદાચ કાચીંડાથી પણ છડપ થી રંગ બદલુ છુ હુ....
કાશ હુ, જેવો છુ તેવો જ બની રહી શક્તો હોત...

#priten 'screation#

Read More

Enjoy melodious music of birds.
Enjoy beauty of nature.
Enjoy fragrance of flowers.
Enjoy pleasant wind...
Enjoy tasty fruits...
Enjoy fresh air ...

WHO GIFTS US ALL ABOVE THING ????

Obviously PLANTS AND TREES..

Plant atleast one tree or plant this monsoon and get all above absolutely FREE.

#priten 'screation#

Read More

છોકરાઓ જુવાન થાય ત્યારે
વડીલ નહી,
મિત્ર બની રહો..
તેના ખભે હાથ રાખીને એને સાચી દિશામા લઈ જઈ શકાય..
બની શકે કે તેને વારંવાર ઉતારી પાડવાથી તેની નજર માંથી તમે જ ના ઉતરી જાઓ..

#priten 'screation#

Read More

વરસે છે મારી આંખો તારા વિરહમાં મારે તો બારેમાસ ચોમાસુ #priten 'screation#

જિંદગી વેરી રહી છે કાંટા
લાગે છે સરસ મઝાના ફુલ ખિલશે હવે..

તકલીફોના તાપે, તપેલી જિંદગીની ચમક જ કાઇક જુદી હોય છે..

#priten 'screation#

Read More

અને એની #ભીની # આંખોએ હસતા ચહેરા પાછળની પીડાઓ ની ચાડી ખાઈ લીધી..

#priten 'screation#