હું છુ કર્મોની કઠપૂતળી...

ICU મા patients મશીનોના સહારે જીવે છે (sorry સમય નીકાળે છે) અને પૈસા હોય ત્યાં સુધી paid nueses અને doctors સેવા કરે છે..
ખુબ જ નજીકની વ્યકિત પણ તમારી સાથે નથી હોતી..🥲

આમ તો જીંદગી પણ ICU જેવી થઈ ગઈ હોય તેવું નથી લાગતું ??

-priten

Read More

દુનિયામાં દ્રઢ મનોબળથી મજબુત
કોઈ જ વસ્તુ નથી..

The strongest thing in the world is - WILL POWER.

WILL POWER is even stronger than Man power, Money Power & Mussel Power..

-priten

Blanck and White फोटो के ज़माने में ज़िन्दगी रंगीन थी
या
रंगीन ( Multi colour) फोटो के ज़माने में जिंदगी Black & White है ??

क्या ख्याल है आपका ?

-priten

Read More

કરે જો તું છણકો
તો પણ લાગે છે ટહુકો

-priten

लगाता है जिंदगी और खुशियाँअब shrink होती जा रही है ।
पहेले कोई भी त्योहार का exitment पहेले से होता रहता था और लंबे अर्से तक celibration चलता रहता था ।
उत्तरायन को ही देखो ना, पहेले दिवालीके बाद तुरंत पतंग उड़ानेकी चालु हो जाती थी, और वासी उत्तरायनको भी लोग जी भरके पतंग उड़ाते थे ।
आज उत्तरायन कुछ घंटोंका त्योहार हो गया है । आप देखिए आज हर एक त्योहार की ये हालत है ।

लोग त्योहार भी government Employees की तरह celibrate करते है (काम कम, दिखावा ज्यादा ) - celibration कम फोटो ज्यादा..

हम जिंदगी enjoy करते है कम और दिखावा करते है की हम दुनियाके सबसे खुश और खुशनसीब इंसान है ।

-priten

-Priten K Shah

Read More

કપાઈ ગયેલો પતંગ 🪁 મને કહેતો ગયો..
ગમે તેટલો ઊંચે જાય પણ જમીન સાથે જોડાયેલો રહેજે..
સબંધોમા ગૂંચ પડે તો ઢીલ જવા દે જે.
હવા પ્રમાણે તુ રૂખ બદલતો રહેજે.. અને જીંદગીની સહેલ લેવી હોય તો મનનો પતંગ સ્થિર રાખજે..
અને હા તુ જેમ જેમ ઉપર જઈશ, તેમ તેમ તારી આજુબાજુ વાળા જ તારું ગળું કપાવા આવશે, લોકો તને કાપીને પણ મઝા કરશે..

બસ તુ એટલું જ ધ્યાન રાખજે કે તારાથી કોઈ નિર્દોષ 'કબૂતર' ની 'પાંખો' ના કપાઈ જાય..

-priten

Read More

.

.

કાંટા વચ્ચે ઘેરાએલું પુષ્પ , સુવાસ ફેલાવી રહ્યું હતું, મેં એને પૂછ્યું અરે મૂર્ખ , કોના માટે તુ આટલી સુગંધ ફેલાવે છે ? આખરે તો કોઇ માણસ તને તોડીને પછી સુનઘીને પગ નીચે કચડી નાંખશે..

એણે હસીને કહ્યું કચડી નાખવું માણસનો સ્વભાવ છે અને ખુલીને સુગંધ ફેલાવવું મારો સ્વભાવ..
અને હા એને કારણે જ મને ઇશ્વરના માથા પર સજવાનું સૌભાગ્ય મળે છે..

બસ કોઇ આપણો ગમે તેટલો misuse કરે, આપણે બીજાના જીવનમાં સુગંધ ફેલાવીએ તો ક્યારેક આપણને પણ ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકે..

-priten

Read More

દિપકની જ્યોતમા સળગી જતુ પતંગિયું,
મને કહેતું ગયું..
દોસ્ત, દિશા (direction) તો પ્રકાશ તરફની જ હોવી જોઈએ,
પછી ભલેને જાતને સળગાવી દેવી પડે...

દિશા બદલ્યા વગર દશા ક્યારેય નહી બદલાય

હે ઇશ્વર,
ઉંડા અંધારેથી પરમ તેજે તુ લઇ જા..

-priten

Read More