હું છુ કર્મોની કઠપૂતળી...

લાખોની હોય છે ભીડ
પણ દરેક જણ છે એકલો

લે છે દરેક જણ શ્વાસ
પણ છે હોય છે, જીવતી લાશ

ડોળ કરે છે કે છે, best friend
પણ છટકી જવાનો છે, અહી trend

થાય તમે થોડા સફળ તો લાગશે લાઈનો તમને મળવા
અને હોવ તકલીફમાં, તો લાગશે તમને ધુતકારવા

#priten 'screation#

Read More

ઝુલ્ફો છે તારી રેશમી
હોઠ તારા કહે છે, કિસ મી

આંખો તારી છે અણિયાળી
લાગે છે તુ બહુ રૂપાળી

ચહેરો છે તારો, જાણે ચાંદનો ટૂકડો
જોઇને તને, અરીસો પણ થઈ જાય છે લટટૂડો

મારી સાથે તને જોઇને સુરજ પણ જલી જાય છે
અને જોઇને તને ચાંદ પણ છુપાઈ જાય છે

પવન કરે છે છેડતી તારી જુલ્ફો સાથે
અને વાદળો તારી ઉપર વરસી જાય છે

#priten 'screation#

Read More

मोबाईलमे balance हो तो, बात हो शकती है
मगर मन balanced हो तो, बात आगे बढ शकती है।

#priten 'screation#

પડોશીની પત્નીઓ સાથે હસી હસીને વાતો કરતા અને પોતાની પત્નીના ખોફથી ઘરમા મૌન રહેતા પતિદેવોને મૌન અગિયારસની શુભેચ્છાઓ 😀😀

Read More

મહાભારતના મુળમાં દ્રૌપદી દ્વારા દુર્યોધનને કટાક્ષમા બોલેલા શબ્દો હતા. શબ્દો બોમ્બ કરતા પણ વિસ્ફોટક હોઇ શકે પણ ચંદન કરતા શિતળ હોઇ શકે. શબ્દો મારી પણ શકે અને તારી પણ શકે...
Silence is the best way to communicate.. Your words create your world..

મૌન અગિયારશની શુભેચ્છાઓ 💐💐

Read More

कभी खुद के अंदरके जानवरका
एनकाउन्टर होनाभी जरुरी है।

#priten 'screation#

आती है हंसी आपको हमारे आंसुओ पे
मगर, जनाब वोह बह रहे है आपको यादोमै
#priten 'screation#

Want to have GOLDEN DAYS in LIFE ???
એના માટે સોનાની જેમ તપવુ પડે..

#priten 'screation#

I am like a ping pong ball...
Will surely bounce back after falling down...

#priten 'screation#

One can not fly high without spreading wings.

Flying high requires wings, vison and determination to go against wind.

#priten 'screation#