Hey, I am on Matrubharti!

અગાધ,અપાર ,અનંત એવા પ્રેમની કિંમત ના કરી શક્યા....
સાગર જાણી ને તરવાની હિંમત ના કરી શક્યા....
#કિંમત

માનવ સહજ સ્વભાવ હોય છે,
નજર સામે હોઇ પણ હાથમાં નહીં,ત્યાં સુધી જ એની કિંમત હોય છે.
#કિંમત

મારી અમૂર્ત લાગણીઓ નું મૂર્ત સ્વરુપ એટલે તું...
#abstract #અમૂર્ત
#સાર

Krishna(કૃષ્ણ) તું છે મારો આધાર
મારા જીવનનો બસ એટલો જ સાર.
#સાર

એક વાર જો એ કહે ને કે તારી તકલીફ શું?
તો તો પછી એ પળ નું પુછવું જ શું...
#પુછવું