કોઇ લેખક નથી , શોખ ખાતર લખુ છું ને આનંદમાં રહું છું...હા વાંચન કરવુ ગમે છે ને વાંચવાની ટેવ છે.દેખાવ કરતા આવળતું નથી.જે હોય તે મોઢા પર મુસ્કાન રાખી કહી દેવાની આદતછે.....

એ ખુદા તું કિસીકો કિસી પર ફિદા મત કર
અગર ફિદા કર તો કયામત તક જુદા મત કર..

पैर की मोच
और
छोटी सोच ,
हमें आगे
बढ़ने नहीं देती ।

दुनिया में सब चीज
मिल जाती है,......
केवल अपनी गलती
नहीं मिलती..

મારી હસ્તી મારી પાછળ એ રીતે વિસરાઈ ગઈ
આંગળી જળ માંથી નીકળીને જગા પુરાઈ ગઈ

દર્દમાં ઠંડક , દિલાસમાં જલન , અશ્રૂમાં સ્મિત
પ્રેમનો ઉત્કર્ષ થાતાં ભાવના બદલાઈ ગઈ

મારી હસ્તી મારી પાછળ એ રીતે વિસરાઈ ગઈ

- કવિશ્રી ઓજસ પાલનપુરી

Read More

કેટલી અજીબ વાત છે ને?

પેલા કોઈ કાર્ય કરો છો તો એ વ્યક્તિ સેવાકીય કાર્ય તરીકે કરતો રહે છે..

પણ પછી

એવું તો શું થાય છે કે વ્યક્તિ e સેવા માં પણ પોતાનો સ્વાર્થ જોવા લાગે છે??

Read More

સાહેબ આ દુનિયા એવી છે કે
તમને જ જજ કરીને 
તમારી પાસેથી જ 
તમારા નિર્ણયો બદલાવે છે.
માટે જ કહેવાય છે 
પોતાના માટે જીવો 
દુનિયા પોતે જ પોતાની 
આદત બનાવી લેશે તમને। 

Read More