કોઇ લેખક નથી , શોખ ખાતર લખુ છું ને આનંદમાં રહું છું...હા વાંચન કરવુ ગમે છે ને વાંચવાની ટેવ છે.દેખાવ કરતા આવળતું નથી.જે હોય તે મોઢા પર મુસ્કાન રાખી કહી દેવાની આદતછે.....

जितनी भीड़ , बढ़ रही है
ज़माने में........
लोग उतनें ही
अकेले होते जा रहे हैं......।।।

ઘરમાં ટી વી આવ્યું,
હું વાંચન ભુલ્યો.

બારણે ગાડી આવી,
હું ચાલવાનું ભુલ્યો.

હાથમાં મોબાઇલ આવ્યો,
હું પત્રલેખન ભુલ્યો.

કેલક્યુલેટર વપરાશથી,
ઘડીયા બોલવાનું ભુલ્યો.

એ સી ના સંગતથી,
ઝાડ નીચેની ઠંડી હવા ભુલ્યો.

શહેરમાં રહેવાથી,
માટીની વાસ ભુલ્યો.

બેંકના ખાતા સંભાળતા સંભાળતા,
પૈસાની કિંમત ભુલ્યો.

અભદ્ર ચિત્રો થકી,
સૌંદ્રય જોવાનું ભુલ્યો.

કૃત્રિમ સેંટના વાસ થકી,
ફુલોની સુગંધ ભુલ્યો.

ફાસ્ટ ફૂડના જમાનામાં,
સંતોષનો ઓડકાર ભુલ્યો.

સ્વાથીઁ સંબધો રાખવાથી,
સાચો પ્રેમ કરવાનું ભુલ્યો.

ક્ષણીક સુખના લોભમાં
સત્કમઁનો આનંદ ભુલ્યો.

સતત દોડતા રહેવાના જીવનમાં,
ક્ષણભરનો વિસામો ભુલ્યો.

Whatsapp ના આવવાથી,
સુખેથી સુવાનું ભુલ્યો...

?‍♂....મિત્રો તમે શું ભુલ્યા? ....?‍♂

Read More

એ ખુદા તું કિસીકો કિસી પર ફિદા મત કર
અગર ફિદા કર તો કયામત તક જુદા મત કર..

पैर की मोच
और
छोटी सोच ,
हमें आगे
बढ़ने नहीं देती ।

दुनिया में सब चीज
मिल जाती है,......
केवल अपनी गलती
नहीं मिलती..

મારી હસ્તી મારી પાછળ એ રીતે વિસરાઈ ગઈ
આંગળી જળ માંથી નીકળીને જગા પુરાઈ ગઈ

દર્દમાં ઠંડક , દિલાસમાં જલન , અશ્રૂમાં સ્મિત
પ્રેમનો ઉત્કર્ષ થાતાં ભાવના બદલાઈ ગઈ

મારી હસ્તી મારી પાછળ એ રીતે વિસરાઈ ગઈ

- કવિશ્રી ઓજસ પાલનપુરી

Read More