એક નાનકડો પ્રયાસ - વાંચવા અને કંઈક લખવાનો....

सपने

તારા

તું....

નવા વર્ષની શુભકામનાઓ

ખુશીઓની આ મોસમમાં
ઉમંગ અને ઉલ્લાસના તહેવારમાં,
આનંદ અને મોજ વચ્ચે
દિવડાઓની જ્યોત વચ્ચે,
સૌ મનાવીએ દિવાળીનો આ પર્વ
એક થઈને માંગીએ સૌનું સ્વાસ્થ્ય.....

Read More

ખુશી

દિવાળી

લક્ષ્મી

તારી દુરી..

પ્રેમ