પુર્વી

પુર્વી Matrubharti Verified

@purviraval1172

(66)

15

29.1k

79.4k

About You

Read latest episodes of my novel on Pratilipi

प्रेम ❤️

epost thumb

ફેમિલી

epost thumb

અસ્તિત્વ

epost thumb

એક નજર

epost thumb

ફરિયાદ

epost thumb

વિશ્વાસ

epost thumb

તારી યાદ

epost thumb