mayrubharti visesh

“થીંજી ગયો હતો હું..જાણે વર્ષો નાં વર્ષ થી, ભર શિયાળે ઓગળ્યો.. તારા હુંફાળા સ્પર્શ થી..🤗😍

“તને જોઈને મારી આંખો DSLR થઇ જાય…વહાલી તું એકલી દેખાય અને બાકી બધું બ્લર થઇ જાય.😍

“હજારો છે છતા એમાં પણ તારો જ દીવાનો છું,\nખબર છે નથી તું મારી પણ હું તને જ ચાહવાનો છું.

તારી યાદને આદત પડી ગયી રોજ મારી પાસેઆવવાની,નહીતર મને ક્યા આદત હતી, રોજ તને યાદ કરવાની...😊