mayrubharti visesh

kash fir se woh bato ke pal mil jaye...😔

શબ્દો તો માત્ર વાક્ય ની શોભા છે,

બાકી સમજવા વાળા તો

કોરુ કાગળ
અને
મૌન પણ સમજી જાય છે..

"જેમને મળવાથી જીવનમાં"
"હંમેશા ખુશી જ મળતી હોય છે,"

"એવા લોકો હંમેશા જિંદગીમાં"
"બહુ જ ઓછા મળતા હોય છે."

Read More

કોઈ ખુશીમાં રડ્યું છે તો
કોઈ દુઃખ માં રડ્યું છે.....
ગજબ ખેલ છે જિંદગીનો
સાહેબ
કોઈ વિશ્વાસ માટે રડ્યું છે
તો કોઈ વિશ્વાસ કરીને
રડ્યું છે......!!!

Read More