Hey, I am reading on Matrubharti!

આળસ માનવીનો મહાન શત્રુ છે.

ક્ષમા વીરોનું આભૂષણ છે.

સત્ય ઉપર કોઈ વિશ્વાસ નથી કરતું, જૂઠ ઉપર બધા વિશ્વાસ કરે છે ,
દારૂ વેચનાર ને ક્યાં જવું નથી પડતું , પીવા વાળા સામે ચાલીને
આવે છે,
પરંતુ દૂધ વેચનાર ગલીએ ગલીએ ફરીને દૂધ વેચવું પડે છે,
એજ રીતે સત્યને વાર વાર અગ્નની પરીક્ષા આપવી પડે છ,

Read More