21 | Architecture. Novels. Intelligence.

રસ્તે રખડતો ગોથા ખાતો જાઉં છુ....
ન પૂછો‌ મુજને કે હુ શુ ગાતો જાઉં છુ....
રસ્તે પડેલો પથ્થર હુ જોને ઠોકર ખાતો જાઉં છુ....રસ્તે....

સજ્જનોના જોડા ખાતો દરીયે ફરતો જાઉં છુ....
ન બન્યો‌ ભગવાન જોને તોય વહેતો થાઉં છુ.‌...
રસ્તે પડેલો પથ્થર હુ જોને ઠોકર ખાતો જાઉં છુ....રસ્તે....

Anand
20|04|29

Read More

#rajkiavaj
આ તો સલાહ છે ને...ADVICE કયાં...?

શાંતી કયાં ને ક્રાંતી કયાં? ડાળી કયાં ને માળી કયાં? સલાહ આપી તો મોટી-મોટી અને “ADVICE” આપી તો વાહ રે વાહ. વાહ છે કે આહ , જયા ચાહ નથી ત્યા રાહ...દેખાય શું ને કરવાનુ શુ...? મોજ છે ત્યા એકધારી છે અને બાકીનાને જીંદગી ઘટે છે; પણ ગમે તે હોય સૌરાષ્ટ્રના સીમાળે “LIFE” તો ઘટે જ...

આમ MIX LANGUAGE મા કહેવાનુ REASON તો તમને ય ખબર છે...નથી હુ જરાય સીધો માણસ નથી તમે STRAIGHT…પણ દોસ્ત LIFE મા ધક્કા ખાતા-ખાતા એક વાત પર ધ્યાન પડી ગયુ. હોવુ તો ભુલમા જોઇએ પણ હવે મારુ વહેલા પડયુ તો તમે સલાહ નહી ADVICE લ્યો.

બે-ત્રણ દીવસ થી મારા LAPTOP ના KEYBOARD ની KEY નો અવાજ વધારે જોરથી આવતો. TYPING તો પહેલા કરતા ઓછુ અને અવાજ વધારે...બે-ત્રણ દીવસ પછી એની મેળે અવાજ ઓછો થયો....કામ મા વધારો...મને થયુ હાલે છે શું BOSS...ફોનની BATTERY અડધા દીવસમા પતે...જયારે પતવી તો સાંજે જોય....એકની બદલે પાંચ ચા વધારે ઉપડે...થાય શું...? શું કરાય...? શું કરવુ જોઇએ...?

EGO મા જ મનમા ભરાય જાય.વાત કોઇને કરાય. મને કેવો સમજે...હવે TOPA…બધાને તને જે સમજવો છે એ સમજી જ લીધો છે વાત કરને...મન હળવુ કર...કોઇને ગાળો આપ...કારણ વગર બે-ચાર જાપટ ખેંચી લે...કોઇના કાંઠલા પકડ...ખાલી મોજ કર...

ફરી ADVICE આપુ સલાહ નહી. લાઇફ સ્ટાઇલ નીચી ન જવા દેજે BOSS...એ નથી તો તુ અધુરો છે યાર...

Stay tuned
Stay connected
Anand
20.02.07

Read More

સાંજ ઢળે છે, નસો ગળે છે, અવળાઇ નડે છે,
વાંક તમારો તોય મોઢા ચડે છે.
આ બધુય તમારુ તો કોકને કા બદનામ કરો ઇ કયા ચિટીયા ભરીને તમને અડે છે.
Anand
(જમાવટ પડી ગઇ ત્યારે,)

Read More

હુ વીચારૂ એવા જ વીચાર મને કાયમ‌ આવે તો સૃષ્ટી નુ સંતુલન થાય?

આનંદ ની સફર...
Chap 17


હુ આજે જે કાઇપણ છુ એ મારા કાલના લીધે જ બનેલો છુ,અને કોઇની ભુલ છુ તોય હુ એકનો એક જ છુ,મારૂ કોઇ જ રીપ્લેશમેન્ટ ના કરી શકે!

ગઇ કાલે મે ભુલ કરેલી એતો સફરની શરૂઆત છે જેમા આવતી કાલે હુ પોતાને મજા કરતો જોઉ છુ!

મારા જુના કામ કે સ્વભાવને યાદ કરીને દુખી થવાને બદલે મે એને જ મારી સફર બનાવીને રાખી એટલે તો આજે બે ની ઉપર ત્રીજી અડધી ચા પીધે જાઉ છુ!

ગુજરાતી હોય કે ગમે તે ચા પીવાની કોફી પીવાની મજાની લાઇફ જીવો!

મજા નો આવે તો મને જણાવજો હુ બીજી ચા પીવડાવીશ!

Stay Tuned,
Stay Connected,

Rj Anand to bee!

Read More

HANDSFREE | PART 2 | GUJRATI POETRY | RJ ANAND

HANDSFREE | PART 1 | GUJRATI POETRY | RJ ANAND

Written by_Jay patadiya
Voice Over_Raj patel
#cafetraffic
#silenttraffic

epost thumb