×

માતૃભારતી પર નવલકથા રેડલાઇટને વધુ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. અને વાચકોએ આખી નવલકથા એકસાથે માગવાની શરૂ કરી છે. ગામડામાંથી શહેરની કોલેજમાં ભણવા આવેલી અર્પિતાને ટ્રસ્ટી રાજીબહેન શરીર વેચવાના ધંધામાં કેવી રીતે ફસાવે છે અને અર્પિતા પછીથી પોતાના જીવનને બરબાદ કરનાર રાજીબહેન સામે કેવી રીતે એક પછ

" જે આકર્ષક અને સુંદર છે, તે હંમેશાં શ્રેષ્ઠ નથી હોતું, પરંતુ જે શ્રેષ્ઠ છે તે હંમેશાં સુંદર હશે"
અજ્ઞાત

Read More

" કામદાર પોતાના કામમાં જ્યારે મન રેડે છે, ત્યારે તે કારીગર બને છે અને કામમાં જ્યારે હૃદય રેડે છે ત્યારે તે કલાકાર બને છે "
અજ્ઞાત

Read More

गलतफहमी से बढ़ कर दोस्ती का दुश्मन नहीं कोई
परिंदों को उड़ाना हो तो बस शाखें हिला देना

" એટલા મીઠા ન બનીએ કે કોઈ ગળી જાય અને એટલા કડવા પણ ના બનીએ કે કોઈ થૂંકી દે "
અજ્ઞાત

" આખી જિંદગી આંકડા તમે માંડો અને છેલ્લે સરવાળો કોઈ બીજું જ કરી જાય એનું નામ નસીબ! "
અજ્ઞાત

અવગુણ હોડીમાં થયેલા છિદ્ર જેવા છે, જે એક દિવસ હોડીને ડુબાડી જ દે છે "
અજ્ઞાત

ઉત્તરાયણ પર એકબીજાને સંગ;
જમાવી દો પાકા પ્રેમનો રંગ!
પતંગ કપાય તો ગુસ્સે ના થતા,
નહીં તો પ્રેમના રંગમાં પડશે ભંગ!
પતંગ કપાવા દેજો, દિલ નહીં,
હારમાં રાખજો જીતનો ઉમંગ !
નાના મોટા સૌને વહેંચજો,
તલ સાંકલી સાથે આનંદ ને વ્યંગ!
Rakesh Thakkar

Read More

" અભિમાની માણસને કદી સાચા મિત્રો હોતા નથી, જયારે તેઓ તવંગર હોય છે ત્યારે તેઓ કોઈને ઓળખતા નથી અને જયારે તેઓ વિપત્તિમાં હોય છે ત્યારે તેમને કોઈ ઓળખતું નથી "
અજ્ઞાત

Read More

અજીબ કયા હૈ કિ તુઝ કો ન યાદ કર પાયે,
કુછ અપને આપ સે ભી બેખબર રહે હૈં હમ.
(અમે તમને યાદ કરી શક્યા નહીં તેમાં વિચિત્રતા જેવું કશું નથી. આમ જુઓ તો અમે અમારાથી પણ અજાણ્યા રહેતા હોઈએ છીએ.)
કુમાર પાશી

Read More

जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो👀
ऐसा न हो कोई बुराई निकल आए
जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो......😍
मुमकिन है कोई अच्छाई नजर आ जाये

Read More
-