×

હું છું તારા પ્રેમ માં, તું છે મારા પ્રેમ માં, ક્યાંક એવું તો નથી ને, કે આપને બંને છીએ વહેમ માં.

कौन है
जिसमे कमी नहीं है,
आसमां के पास भी तो
ज़मीं नहीं हैं...!
💞राधे राधे💞

तू चाहे तो चीख और चिल्ला के रो भी सकता है
काम करनेकी इच्छा ना हो तो बेठ भी सकता है
कभी भी घर से बहार भी का सकता है
जब चाहे तब कुछ भी कर सकता है....
मै तो मेरी मर्ज़ी से सास तक नई ले सकती
ना ही किसी से कुछ बोल पाती हु
ना ही जो चाहे वो कर सकती हु
बहुत फर्क हैं तेरे और मेरे में
मत कर तुलना मेरी तुजसे
एक दिन तो जी कर बता तू
यहां लड़की बनके....
-KR

Read More

क्या में इतनी बुरी हु?
की सबको मैं ही गलत लगती हु!
क्या में इतनी ना समझ हु?
की सब मुझे ही समझाते हैं!
क्या में इतनी उलझी हुई हु?
की सब मुझे ही सुलझा रहे हैं!
क्या में इतनी लापरवाह हु?
की सब मुझे ही परवाह करना सीखा रहे हैं!
क्या में इतनी नालायक हु?
की सब मुझे ही लायक बनाना चाहते हैं!
क्या में इतनी बिगड़ी हुई हु?
की सब मुझे ही सुधार ने में लगे हैं!
क्या मेरी गलतियां इतनी बड़ी हैं?
की सब मुझे ही सुना ने में लगे हैं!
बताना "मां" क्या में सच में इतनी बुरी हु?
की अब तुझे ही बोझ लगने लगी हु मैं.....
-KR

Read More

दिल में दर्द छुपा है,
आंखो में आसू छुपे हैं,
मुह में बाते छुपी हैं,
हाथो में लकीर छुपी हैं,
पैर में घाव छुपे हैं....
-KR

Read More

कभी बोलने ही नहीं दिया!
जब भी बोला
चुप करा दिया,
बहुत कुछ बोलना चाहती हु
लेकिन कभी मोका ही नई दिया.....
-KR

हर लम्हा में तुझे याद करती हूं,
हर दिन तेरा ही इंतजार करती हूं,
हर पल तुझे पाने की आस रखती हूं,
तेरे पास आने की चाहत रखती हूं,
नहीं दर लगता अब तुझे खोनेका,
दूर रेहके भी तुझे पास रखती हूं,
याद तेरी तड़पाती हैं,
मेरे दिल को यूहीं छिल जाती हैं,
याद आता है तेरा वो पास बेठना,
और याद आती हैं तेरी वो बाते,
साथ बिता वो हर एक पल याद हैं मुझे,
तेरा साथ निभाना याद हैं मुझे,
कुछ भी नहीं थी मै कल
लेकिन बहुत कुछ माना हैं तूने मुझे आज
युही तनहा बीती जा रही थी यह जिंदगी
लेकिन तेरे आने से कुछ राज आने लगी हैं यह जिंदगी
युह तो ना हम शायर हैं
ना ही कवियत्री हैं
लेकिन तुम्हारी याद में लिख देते हैं कुछ हम भी
कभी कभी......
-KR

Read More