×

હું છું તારા પ્રેમ માં, તું છે મારા પ્રેમ માં, ક્યાંક એવું તો નથી ને, કે આપને બંને છીએ વહેમ માં.

*एक औरत के जीवन की सच्चाई*
'कभी कभी' लगता है
'औरत' होना एक 'सज़ा' हैं
ना पढ़े तो 'अनपढ़ जाहिल'
पढ़ ले तो पढ़ाई का 'घमंड' हैं
शादी ना करे तो
'बदचलन नकचठी' हैं
और कर ले तो
अब आया 'ऊंट पहाड़' के नीचे
सब से मिल कर रहे तो 'चालाक'
मिलकर ना रहे तो 'घमंडी'
'पढ़ लिख' कर घर रहे तो
क्यों इतने साल और पैसे खोए
'नोकरी' करे तो "पर" निकाल आए
नोकरी का 'घमंड' हैं
सहकर्मियों से बात करे तो
'चलता पुर्जा'
ना करे तो छोटी 'सोच' वाली
*बड़ा लंबा चिठ्ठा हैं साहब
क्या कहे अच्छा है कि चुप रहे।*

Read More

"I love you,
can't live without you,"wale
sabar karein.
zindagi apko bhi "I love my self,
I don't need anyone
to be happy". pr le KR aayegi.
...... good luck......

तुम जरा अपनी
जिंदगी को तो
गोर से देखो।
उसमें हैं क्या?
न तो कोई आनंद हैं,
न तो कोई संगीत हैं,
न तो कोई तारे,
न कोई फूल,
न कोई पंख,
की तुम आकाश में
उड़ सको।
नींद में धक्के खाते
हुए व्यर्थ का
कूड़ा करकट इकठ्ठे
करते हुए..क्योंकि
दूसरे भी यही
कर रहे हैं।
लोगो को इसकी
फिकर नहीं हैं कि
तुम जो कर रहे हो
वह क्यों
कर रहे हो?
अगर तुम
अपने से पूछोगे
तो सिर्फ एक ही
उतर पाओगे-
- क्योंकि सभी
यही कर रहे हैं।

Read More

મુકી દીધું છે સમજાવવાનું, મનાવવાનું અને
માનવાનું સાહેબ,
જેને મળવું હોય મળે, વાત કરવી હોય એ કરે,
બાકી આગળ વધે...!!
.......શુભ રાત્રી......

Read More

क्यों इतना करीब चला आता है कोई...
क्यों मुहब्बत का अहेसास दिला जाता है कोई...
जब आदत सी हो जाती हैं इस दिल को उसकी...
..तो क्यों फिर दूर चला जाता है कोई....
........राधे राधे........

Read More

कई बार सोचा की छोड़ दू
ये मोबाईल,
इंस्टाग्राम
और इन्टरनेट की दुनिया,
पर फिर याद आया कि आज
कल दोस्त और रिश्तेदार
सब यही तो मिलते हैं...।
......... शब्बाखेर........

Read More

આંખો છે ભીની અહીંયા સૌ કોઈની,
પણ એક સ્મિત છે દરેક ના હોઠો પર,
થાક્યું છે મન આ દેખાડો કરવામાં,
પણ તોય દિલને ક્યાં સુકુન છે.
.....kR.....

Read More