નિવૃત તાલુકા વિકાસ અધિકારી. gezeted officer class-2 જૂની રામાયણ સીરીયલમાં રાવણના નાનાજી અને અગત્સ્ય ઋષિની ભૂમિકા. ૧૯૮૫ વિશ્વ હાસ્ય પરિષદમાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ. લંડન અને અમેરિકામાં હાસ્ય કાર્યક્રમ. હાસ્યલેખોનું એક પુસ્તક પ્રગટ : આનંદ્દ્વાર અને બીજું પુસ્તક આપણે તો લીલાલહેર છે 2019 રેડીઓ ટીવી ઉપર હાસ્યના કાર્યક્રમો સ્ટેન્ડીંગ કોમેડિયન છેલ્લા 50 વર્ષથી.માતૃભારતી ઉપર 100+ બુક

હાસ્ય કલાકાર રમેશ ચાંપાનેરી વિદ્યાર્થીઓ સાથે હાસ્યની રમઝટ

Flute playing by nose
RAMESH CHAMPANERI

epost thumb

અનાવિલ વ્યસ્ક ચેરિટી ટ્રસ્ટ ગણદેવીમાં પ્રસ્તુત : flute playing by nose
RAMESH CHAMPANERI. VALSAD
CONTECT. 91 9426888880
Hasya Kalakar lekhak tv artist

epost thumb

સમર વેકેશનમાં હાસ્ય