નિવૃત તાલુકા વિકાસ અધિકારી. gezeted officer class-2 જૂની રામાયણ સીરીયલમાં રાવણના નાનાજી અને અગત્સ્ય ઋષિની ભૂમિકા. ૧૯૮૫ વિશ્વ હાસ્ય પરિષદમાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ. લંડન અને અમેરિકામાં હાસ્ય કાર્યક્રમ. હાસ્યલેખોનું એક પુસ્તક પ્રગટ : આનંદ્દ્વાર આદર્શ પ્રકાશન અમદાવાદ રેડીઓ ટીવી ઉપર હાસ્યના કાર્યક્રમો સ્ટેન્ડીંગ કોમેડિયન છેલ્લા ૪૮ વર્ષથી.

Flute playing by nose
RAMESH CHAMPANERI

epost thumb

અનાવિલ વ્યસ્ક ચેરિટી ટ્રસ્ટ ગણદેવીમાં પ્રસ્તુત : flute playing by nose
RAMESH CHAMPANERI. VALSAD
CONTECT. 91 9426888880
Hasya Kalakar lekhak tv artist

epost thumb

સમર વેકેશનમાં હાસ્ય