×

નિવૃત તાલુકા વિકાસ અધિકારી. gezeted officer class-2 જૂની રામાયણ સીરીયલમાં રાવણના નાનાજી અને અગત્સ્ય ઋષિની ભૂમિકા. ૧૯૮૫ વિશ્વ હાસ્ય પરિષદમાં ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ. લંડન અને અમેરિકામાં હાસ્ય કાર્યક્રમ. હાસ્યલેખોનું એક પુસ્તક પ્રગટ : આનંદ્દ્વાર આદર્શ પ્રકાશન અમદાવાદ રેડીઓ ટીવી ઉપર હાસ્યના કાર્યક્રમો સ્ટેન્ડીંગ કોમેડિયન છેલ્લા ૪૮ વર્ષથી.

ઘટ ઘટમાં ઘૂંટણના દુખાવા

Read & star
Mazziooo avi jashe j.
https://www.matrubharti.com/book/19858543/

પાડોશી પધરાવો સાવધાન

Vanchva ni gami
https://www.matrubharti.com/book/19858148/

આ આકાશવાણીનું હાસ્ય કેન્દ્ર છે....!

Good
https://www.matrubharti.com/book/19857821/

એલબીડબલ્યુ વિધાઉટ પિચ

Nice mane pan gami

દિલ દિયા હૈ જાન ભી દેંગે ......!

Nice one
https://www.matrubharti.com/book/2686935/

લવ વગરની લોટરી

I also like toooo much
Try to read
https://www.matrubharti.com/book/12899/

સમય વરતે સાવધાન

Lekhak ne pan hasavi gai.
Parnelaoe vanchvani tasdi levani bapla.
Hasvani to tene jarur chhe.
https://www.matrubharti.com/book/12593/

ઓ બસંતી પવન પાગલ

Hashya Jivan jivavano dhorimarg chhe
https://www.matrubharti.com/book/12511/

ભીતરમાં શ્રાવણ ને બહાર રાવણ....!

Hashya e bijo pranvayu chhe. Mari book lakheli jova chhata hu vanchta vanchta hasi shakyo e Matrubharti ni sajavt ne pan abhaari chhe.
http://matrubharti.com/book/10597/

કોઈના બેસણાંમાં જવાની પણ એક મઝા છે....!

Mari lakheli jova chhata mane hasavi gai
http://matrubharti.com/book/9489/