I'm not failed my success is just a postponed

Dhoka hai janab smbhal kar rahiyega
apne bhi akshr dhokebaz hote hai 💔
#shayari