ગુજરાતી હોવાનો મને ગર્વ છે... અદબ મા રહો સાહેબ ખરો ખેલ હજુ બાકી છે, ભવાઈ તો ક્યારની પતિ ગઈ , ખરું "કિરદાર" હજુ બાકી છે

"જજ્બાત નો જુગાર - 7" by Krishvi read free on Matrubharti
https://www.matrubharti.com/book/19910101/jajbaat-no-jugar-7

તારી યાદ આવતાં જ face પર સ્માઇલ આવી જાય છે
પાસે નથી, સાથે તો છે એ અહેસાસ થઈ જાય છે

-Krishvi

કર્મ ના હિસાબ હજુ બાકી છે...
વ્હાલો મારો આજે ઉઘરાણી એ આવ્યો છે....

કરેલા કર્મ જ તમારા સાથે આવશે...

"જીંદગી રમણ ભમણ" by Krishvi read free on Matrubharti
https://www.matrubharti.com/book/19909954/zindagi-raman-bhaman

.

-Krishvi

"જજ્બાત નો જુગાર - 6" by Krishvi read free on Matrubharti
https://www.matrubharti.com/book/19909750/jajbaat-no-jugar-6

.

-Krishvi

-Krishvi

"જજ્બાત નો જુગાર - 5" by Krishvi read free on Matrubharti
https://www.matrubharti.com/book/19908932/jajbaat-no-jugar-5

આ વસંત ને વાદળી ક્યાં કાયમ રેલાય છે,
તું આવે ને ઘડી બે ઘડી ભર તોય કમાલ છે.

નથી તને પામવાની ઈચ્છા તોય તને ચાહુંને એમ,
ઘડી બે ઘડી ભર આવ, એમ કહેવાય જાય છે.

જુઠા આ જગતના રીત રિવાજો ક્યાં કોઈથી તોડાય છે
પણ આ શમણા તોય ક્યાં કોઈથી રોક્યા રોકાય છે

દેહ તણા આ માટી ના પૂતળા કાલે માટીમાં ભળી જા શે
હૃદયથી હદય ને મળતા ક્યાં કોઈથી રોકાય છે.

જાણું છુ મૃગજળ છે જીવન, પતઝડ માં ખીલી જાય છે
આવને ઘડી બે ઘડી ભર તો એ કમાલ થઈ જાય છે

પ્રેમની આ અટારીયે કોઈનો દિ' પ્રતીક્ષામાં જાય છે
તોય નિસાસો ન નાંખે એમ રાહ જોવાય જાય છે.

Read More