प्रत्येकवेळी सोबत असेलच असे नाही एकट्याला भोगावे लागतात असेही क्षण असतात काही

प्रत्येकवेळी सोबत असेलच असे नाही एकट्याला भोगावे लागतात असेही क्षण असतात काही