ખિસ્સામાં ભલે ગાંધીજી રહે ના રહે, પણ દિલ મા મહારાણા પ્રતાપ હંમેશા રહેશે જ.

વીરતા નો વૈભવ, શોર્ય નો શૃંગાર, પરાક્રમ ની પૂજા ક્ષત્રિયો નો તહેવાર એટલે દશેરા 🌹⚔🚩

અધર્મ ઉપર ધર્મનો વિજય..!
અસત્ય ઉપર સત્યનો વિજય..!
અન્યાય ઉપર ન્યાયનો વિજય..!
વિજયના પ્રતિક એવા દશેરાના તહેવારની કુમારપાલસિંહ રાણા ની આપને હાર્દીક શુભેચ્છાઓ..!!
🌹🏹🙏🏻🚩

Read More