ખિસ્સામાં ભલે ગાંધીજી રહે ના રહે, પણ દિલ મા મહારાણા પ્રતાપ હંમેશા રહેશે જ.


लफ़्ज़ों में ही पेश कीजियेगा दोस्ती की दावेदारियाँ..,
ये आलम_ए_नुमाइश है यहाँ अहसास के जौहरी नहीं रहते..!!

✍🏻कुमार राणा..शुभरात्रि..जय माताजी

Read More


तस्वीर लेना भी ज़रूरी है साहब..,
आइना गुज़रा हुआ कल नहीं बताता..!!

✍🏻कुमार राणा..शुभरात्रि..जय माताजी


सँवरने का तो सवाल ही नहीं उठता..,
हम तो बिखरे ही लाजवाब है..!!

✍🏻कुमार राणा..शुभरात्रि..जय माताजी


હોય છતાં પણ ના આપે એ માણસ..!!
નથી..,છતાં પણ આપી દે એ માણસાઈ...!!

✍🏻કુમાર રાણા..શુભરાત્રિ..જયમાતાજી


ઉભરા હ્રદયના કાઢ ,પરંતુ બધા નહીં..,
ફરિયાદની મજા ફક્ત કરકસરમાં છે..!!

✍🏻કુમાર રાણા..શુભરાત્રિ..જયમાતાજી


मुसाफिर कल भी था मुसाफिर आज भी हूँ..!!
कल अपनों के साथ में था,
आज अपनो की तलाश में हूँ..!!

✍🏻कुमार राणा..शुभरात्रि..जय माताजी

Read More


ऐ-जिंदगी तू खेलती बहुत है खुशियों से..!!
हम भी इरादे के पक्के हैं मुस्कुराना नहीं छोडेंगे..!!

✍🏻कुमार राणा..शुभरात्रि..जय माताजी

Read More


બીજાને આનંદીત જોઇ ખુશ થવું..,
એ નિરોગી મનનું લક્ષણ છે..!!

✍🏻કુમાર રાણા..શુભરાત્રિ..જયમાતાજી


जिंदगी की रेस में जो लोग आपको "दौड़ कर" नही हरा पाते..,
वही आपको "तोड़ कर" हराने की कोशिश करते है..!!

✍🏻 कुमार राणा..शुभरात्रि..जय माताजी

Read More


"विश्वास" खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है..,
दूसरो पर रखो तो कमजोरी बन जाता है..!!

✍🏻कुमार राणा..शुभरात्रि..जय माताजी

Read More