ખળખળ વહેતા વિચારોને વાચા આપવી અને હૈયાસોંસરી ઉતરી જતું વાંચન કરવાના હેતુથી અહીં આવેલ...કલમ અને શ્યાહી જેવું છાપ પાડતું વ્યક્તિત્વ અને એક નવલકથા જેવું જીવન...

કેટલું જલ્દી છોડી દઉં છું પામેલું બધું,
આ સ્વભાવ હવે છૂટે તો સારું છે...

-निर्दोश

દર્દને પૂછ્યું કેમ પાછું આવ્યું...
કહે,બસ તારું નામ યાદ આવ્યું...

-निर्दोश

કોઈ જોઈ જાય તારી સાથે મને...
એ મુસીબત જોઈએ છે...
છુપાવી રાખી પ્રેમના બધા વ્યવહાર...
જાહેરમાં એક હકીકત જોઈએ છે...

-निर्दोश

Read More

છે તમન્નાઓ ઘણી પણ જીંદગાની એક મળી મને...
સ્વભાવ છે મારો કે આ જીવનમાં કુરબાની મળી મને...
દૂર ઘણાં દૂર છે સંબંધો હવે શું કરીએ...
સ્વભાવે એજ 'નિર્દોષ' જીંદગાની મળી મને...

-निर्दोश

Read More

बिक गए कई शहर और पूछा गया परिंदो से...
में तो दाना खाता चला जाता था शायद इंसान भी यहाँ आता था...
हद तो तब हुई जब टूट गए आशियाँ हज़ार
तब धंसी दिवार से गोली बोली वो इंसान ही था जो हमें चलाता था
बेकार की थी लड़ाई और ना जीत किसिने यहाँ पाई
जंगकी खूबियों खुदको इंसान वो कहलाता था...

-निर्दोश

Read More

वो चलके कुछ कदम रुक जाती थी...
फिर मुस्कुराकर लौट आती थी...
चूमती थी मुझे फिर बिखर जाती थी...
और उनकी यही अदा तो मुझे भाती थी...

-निर्दोश

Read More

મને માંગી લેજે જિંદગી બીજી મળી તો...
તારા સવાલો વધુ અને જન્મારો એક...

-निर्दोश

અંજાયેલ આંખોના અળવીતરા આરોપ...
આપી આલિંગન અમળાય અમસ્તા...
અર્થ અમારો આકાર આપવો...
"આપ" તો...અવકાશનો અવશેષ...

-निर्दोश

Read More

સાવ બેફામ બની જાય છે...
જે યાદો અધૂરી રહી જાય છે...
પુરાઈ છે જરૂરથી ખાલીપો એમનો...
આંખો બંધ કરતાજ આંશુ સરી જાય છે...
કરી બચાવ ખુદનો હેમખેમ...
એ હવે નિશબ્દ બની જાય છે...
આ કેવો પ્રકાર બેવફાઈ તારો...
બોલ પ્રણયના કરી હવે કેમ ફરી જાય છે...

-निर्दोश

Read More

દર્દનો લઈને સહારો...
જે મળી ખુશી મળી...
હકીકતો નું હું કરું શું...
જે મળી તે ખોટી મળી ...
કરી હિસાબ અહીંજ...
જિંદગી મળી,મોટી મળી...
કર માફ ઇશ મને તું...
મુજ ફરિયાદ જે તને મળી...
શ્વાસ ઉધાર આપજે મને...
જિંદગી ફક્ત થોડી મળી...

-निर्दोश

Read More