પ્રેમ એટલે એના ચહેરા પર નુ સ્મિત એ તમારી જવાબદારી.

પ્રેમ ની કોઈ પરમીશન ના હોય,
નજર થી નજર મળે અને કાયદેસર નો કબ્જો હોય

मेरी तरह मेरा खुदा भी आलसी है
मै कुछ मांगती नही और वो कुछ देता नही

એ જીંદગી તેરે જ્જબે કો સલામ
પતા હૈ કી મંજિલ મૌત હૈ ફિર ભી
દૌડે જા રહી હૈ!

बेपनाह महोब्बत थी.. बेपरवाह लोगो से

ये शहेरो का सन्नाटा बता रहा है
इन्सान ने कुदरत को नाराज़ बहोत कीया है..
#Brake the chain.. Stay home, stay safe

અધુરું રહેવાની પણ એક મજા છે.. પૂર્ણતા પૂર્ણવિરામ જેવી છે.

केदखाने है बिन सलाखो के
कुछ युं चर्चे हैं उनकी आंखो के..
#આંખો

નતમસ્તક છું ઈશ્ચર તારી કરામત જોઈ,
હસવા મોઢુ એક આપ્યું, રડવા આંખો બે...