પ્રેમ એટલે એના ચહેરા પર નુ સ્મિત એ તમારી જવાબદારી.

ખરી ગયો તારો ને હું માગી ન શકી.. ખુદા તારી આપવાની ઝડપ ઝાઝી નીકળી..

में तबाह हुं तेरी महोब्बत में तुझे दूसरो का खयाल है,
मेरे इश्क पर भी गौर कर, मेरी जिंदगी का सवाल है..

जीन्दगी जब भी तेरी बाहों मे लाती है हमे
ये जमीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमे...

वादा वो करके गये थे पांचवे दिन का..
जरुर कीसी से सुना होगा की जीन्दगीं चार दीन की है..

પ્રેમ ની કોઈ પરમીશન ના હોય,
નજર થી નજર મળે અને કાયદેસર નો કબ્જો હોય

मेरी तरह मेरा खुदा भी आलसी है
मै कुछ मांगती नही और वो कुछ देता नही

એ જીંદગી તેરે જ્જબે કો સલામ
પતા હૈ કી મંજિલ મૌત હૈ ફિર ભી
દૌડે જા રહી હૈ!

बेपनाह महोब्बत थी.. बेपरवाह लोगो से

ये शहेरो का सन्नाटा बता रहा है
इन्सान ने कुदरत को नाराज़ बहोत कीया है..
#Brake the chain.. Stay home, stay safe