લખવું એ મને વારસા માં મળેલું છે...પણ હજુ તો મારી શરૂઆત છે...

નશા માં કોણ નથી
બધા જ છે!!!
કોઈને રૂપ નો નશો...
કોઈ ને અહમ નો નશો....
કોઈ ને મને બધું આવડે નો નશો...
કોઈ ને વધુ ભણ્યા નો નશો....
કોઈ ને વધુ કમાયા નો નશો....
કોઈ ને હું કાંઈક છું એવો નશો....
કોઈ ને મને બધી ખબર નો નશો....
પણ આખરે સાબિત શું કરવું છે તે કોઈને નથી ખબર
તે પણ એક નશા નો જ પ્રકાર છે ને ?

Read More

મારા અલ્પ જીવન નો ઈશ છે તું...
મારા પ્રાણ નો દિવ્ય અંશ છે તું....
મારા જીવન ના હિત અર્થે આવેલો છે તું....
બોલ, હું મારા જ વમળોરૂપી તરંગો માંથી બહાર કઈ રીતે નીકળું કે મારું આખું અસ્તિત્વ જ તારામય છે....

Read More

તને કઈ રીતે સમજાવું ખબર નથી પડતી
કારણ કે..... તું હવે મોટો થઈ ગયો
તને કઈ રીતે કહું તો સમજીશ, ખબર નથી
કારણ કે.... તું હવે મોટો થઈ ગયો
તને મનાવવા શુ કરું તો માને, ખબર નથી
કારણ કે....તું હવે મોટો થઈ ગયો
તારી જાત ને બંધ કોચલા માં પુરી છે તેને બહાર કાઢવા શુ કરવું ખબર નથી પડતી
કારણ કે....તું હવે મોટો થઈ ગયો
મારી વાત તારા દિલ દહેલીઝ ને ક્યારે ખોલશે ખબર નથી મને હું શું કરું....
કારણ કે.... તું હવે મોટો થઈ ગયો
તારું કોઈ પોતાનું જ આટલી કરી શકે ફિકર
તે તું સમજ કારણ કે તું એના થી મોટો તો ક્યારેય નહીં થઈ શકે જે તારી જનેતા છે...

Read More

सफर की शाम हो गई पता ही नही चला
कभी हसी कभी गम पता ही नहीं चला
समय का इस तरह से चलना....
जिंदगी की रफ्तार तेय करता है कि अभी भी समय है थोड़ा संभल जा....जितना उड़ रहा है उतना चलना भी सीख ले.....क्योंकि.....
हवा रुक जाएगी तो उड़ना बंध हो सकता है!!!!!
लेकिन जमी पर चलोगे तो पैर तेरे ही होंगे तु चाहे वो कर सकेगा....

Read More

अपनी नजर से देखो दुनिया
दूसरों की नजर से क्या देखना
क्योंकि....जो नजर अपनी है वो
दूसरों की कहा ?????
जैसी नजर वैसी दुनिया
जैसी सोच वैसी दुनिया
जैसी हमारी बाते वैसी दुनिया
फिर क्यूं खुद की नजर से ना देखे
हमारी नजरिया अलग ही सही मगर
जरा हट के तो है....क्या कहना दोस्तो ?

Read More

તું વ્હાલ નો દરિયો છે...
તું મને બોલતી કરવાની ક્ષમતા નો અખૂટ દરિયો છે...કારણકે....
હૃદય થકી આવિષ્કાર થતા વિચારો ને લયબદ્ધ ગોઠવી ને બહાર લાવવા તારી જોડે જ હું હૂંફ અનુભવું છુ...
મારી માં જ્યારે નથી મારી પાસે ત્યારે
દૂર વિદેશી જમીન પર મારી ગુજરાતી માતૃભાષા જ મને "હાશ" નામ નો હાશકારો આપે છે...
લેખક મિત્રો,માતૃભાષા દિન ની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા 🌹🙏

Read More

वो जो अपना लगता है वो सपना है ओर
वो जो सपना लगता है वो वास्तविकता बने के सामने है....
मगर सपना ओर अपना साथ में लगता है वो मेरे मन की ऊलजने है जो कभी खतम ही नही होती....
इसीलिए जो समय पे जो मिलता है उसका स्वीकार करो....उल्जने अपने आप खतम हो जाएगी....

Read More

તું બપોર ની હોય કે રાત ની બડી લાજવાબ હોય છે....
તારા સાનિધ્ય થી તન મન થાય છે પ્રફુલ્લિત....
ઓ ઊંઘ તું ક્યાં જુએ છે ? તારી વાત કરું છું....
તું એક તારા માન અનેક...જતી રહેજે સૌવ ની પાસે....
તને પામવા થી ખુશ રહે છે બધા...
ઓ ઊંઘ તું છે બડી અનમોલ....

Read More

आज तो लगता है जिंदगी खुशनुमा हो गई....
आई बहार खिली खिली सी जैसे पानखर में वसंत खिल उठी.....
पनघट में पनिहारी आई जैसे पानी की हेल लेके....
पर उसमें से छलक रही है खुशियां....
लगता है प्यार अभी खतम नही हुआ
दुनिया से....ओये दिल....
बटोर ले जी चाहे इतना कोन जाने कल ऐसे लोग मिले ना मिले....

Read More

क्या जरूरी है ऐसे खुद से खफा रहना ?
क्या बात हो गई ?
जो ऐसे गुमसुम से रहते हो....
तु खुद से खफा इसीलिए है की तेरे से मंजिल दूर चलती है....
लेकिन तु खुद अपना आयना बनके देख की कहा गलत हो रहा है....
पहेचान अपनी गलतियां....
ओर फिर जहां जरूरत है वहां ठीक कर
पर ऐसे खुद से खफा तो मत रहो.....

Read More