તુજ હ્રદયમાં ધબકાર બની વસી જવું છે,તારા અધર પરનું સ્મિત બની હસી જવું છે...નથી મંજુર મને ચાર દીવાલનું કેદખાનુ મારે તો બસ રેતનું ઘર બની મટી જવું છે...

વિચારોનું આક્રમણ એ હદે થયું કે, આચરણ વિચારશૂન્ય બની રહ્યું!

#આક્રમણ

જો બને હર જન વાસ્તવિક,
તો બને હર મન સાત્વિક.

#વાસ્તવિક

છો તું જુવાન, કર ઉદ્ધાર.
કાયરતાને ત્યાગી લગાર.

તારી હાંકે, મુસીબત ભાગે.
નવિ-નવિ ઉમંગો જાગે.#જુવાન

હસતો ચહેરો, એ મિઠિ નજર,
કરે છે રોમાંચક એ સુવર્ણ સફર.

હતો તારો સિતારો અમર,
શાને ગયો તું છોડીને ડગર?.

#રોમાંચક

Read More

હર ક્ષણમાં સમાયેલો છે તું,
તારો અહેસાસ પણ રોમાંચક અનુભવ કરાવે છે.
હવે તો આવ મેઘા, કેટલો સતાવે છે તું...!

#રોમાંચક

Read More

જ્યાં કારણો સમાધાન નથી આપતાં ત્યાં માત્ર સમય જ ઉપચાર કરે છે...

ક્યાંક રોકાઈ જવું તો ક્યાંક ટોકાઈ જવું પણ અસર કરે છે...

વેદનાની વ્યથા તો વિતક જ જાણે,બાકી તો બધાં અમથી વાતો જ કરે છે...

Radhika Goswami

Read More

કહેવાય જો દિલથી તો, શબ્દ છે એ બહુ ભારી,
અસર એની થાય સારી, જો કહીએ અમે આપનાં આભારી...🙏

#આભારી

કહે નવાજી, દુનિયા સાજી.
કોરોનાં વોરિયર્સ અમે આપનાં આભારી.

#આભારી

Radhika Goswami લિખિત વાર્તા "તેજ" માતૃભારતી પર ફ્રી માં વાંચો
https://www.matrubharti.com/book/19883687/tej

આશ અનંતની કરી હવે અંત નામંજૂર છે; હાથ હાથને વેગળો છે; પણ પગ ખેંચવાનો દસ્તૂર છે...


"રાધે"