New beginning...

અશ્રુઓ ઠાલવી શું કરીશ.!?
Rohit
આ પત્થર ઉપર પાણી રેડી શું કરીશ.!?

તું નહીં, તારા જવાબ જોઈએ.!
Rohit
એમાંથી ખોવાયેલો મારો વિશ્વાસ જોઈએ.!

પહેલા સવાલના જવાબ દે.!
Rohit
જો એ યોગ્ય લાગે મને તો સાથ દે.

સમજદારી થી તું પરે લઈ જા ને.!
Rohit
જીવનથી દૂર લઈ ક્યાંક પરે લઈ જા ને.!

સહારો નથી હું તારો એ ઇશારો સમજી લે,
Rohit
દુખો નો કારક હું તારો એ મનમાં સ્મરી લે.

હા, હું છું અયોગ્ય તો શું થયું.!?
Rohit
વિશ્વાસ તૂટશે, જ્યાં સુધી મારો શ્વાસ ના છુટશે.

અભાવ જે હતો એ છતો થઈ ગયો,
Rohit
સ્વભાવમાં ભળી લાગણીઓ સાથે રમી ગયો.

જાણે અજાણે હું રમત રમતો ગયો,
Rohit
જિંદગીમાં એના હું એમજ ઝેર ઘોળતો ગયો.

જિંદગીનું એની ધીમું ઝેર બની ગયો,
Rohit
અસ્તિત્વ એનુ ઓગાળી કહેર બની ગયો.

તારા માટે કોઈ અભિશાપ બનું એ કરતાં,
Rohit
નર્કમાં પળ પળ મોતથી બદતર જીવવું ગમશે મને.