poeam creator., karaoke singer.., Engineer..

मी स्वप्नजगी...

हलक्या तुझ्या अबोल चाहुली माझ्या मनीची सुप्त सावली भेटून त्या ओल्या सांजवेळी तुजविण वाटे ती एकटी मी स्वप्नजगी....


सोबतीच्या तुझ्या बावऱ्या खुणा पाहून पडे भूल मजवरी वेडावून भोवती चाले हा खेळ पुन्हा-पुन्हा नांदे मृगजळ हा उरी मी स्वप्नजगी....


रातराणीच्या कळ्या त्या स्वछंद डोलती होऊन मंदधुंद लुप्त होऊन राहवे वाटते माझ्या अंतरी तुझी झलक ती एक लाजरी मी स्वप्नजगी....


सारे जरी उमजूनी का लागते तुझी तृशा सांग फुलवू  प्रेमकळ्या त्या कश्या पैलू तुझा नवा तेजस्वी भासला क्षणभरासाठी तुझा हात हाती हवासा वाटे या चांदराती मी स्वप्नजगी...


तुझ्या सोबतीचे मौन निरागस सूर तार मनीची छेडून व्हावे ते एकरूप हर्षावलेल्या मनी माझ्या दे झुळूक प्रेमाची तुझं रूप दिसु दे गोड गुलाबापरी मी स्वप्नजगी....

Read More

कुणीतरी शिकवलं जगात वावरताना एक कर
स्वतःला म्हण आय डोन्ट केअर ऑदर

वाटेल कधी एकटं तर सांग स्वतःला की ,
आहे हा सफर एकट्याचा
तुज्यातच तुला जगायचंय होऊन एक वाटाड्या
जींदगीभर नाही देणार साथ तुला कोणी वेड्या
अपेक्षेने क्षणाला का घालतोयस उगाच बेड्या
तुज्यातच तू निर्माण कर एक सुंदर वेदर...
आणि स्वतःला म्हण आय डोन्ट केअर ऑदर

अतिमहत्व देत राहशील तर कुणीपण विचारनार नाही
नकळतं तुझीच किंमत कधी ढळली कळणार नाही
नंतर निराशेच्या चक्रात ओढला जाशील अलगद
शोध निरागस दिव्यता निरव क्षणातली सुखद
मनावर टाकून घे सेल्फीशपणाची खोटी चादर
अन मग स्वतःला म्हण आय डोन्ट केअर ऑदर

संगत सोबत सारं कांही आहे रे सब एकदम झूट
आपलं आपणच निर्माण करायची असते रे बाळा सूट
क्षणिक नाते ठेवणाऱ्यापासून नेहमीच राहा लांब एकफूट
नाहीतर तुजी नक्कीच होईल बघ एक भाबडी फरफट
म्हणून म्हणते तुज्या जगण्याच्या अश्या पैलूंना दे एक बिग चाम्फर
अन् स्वतःला म्हण आय डोन्ट केअर ऑदर.आपण देतो तेच मिळेल अस कांही नसत रे
आणि इथेच आपण अलवार फसतो रे
सोसेल तेवढच आणि तितकच सुख अन् दुःख सोसाव रे
उगाच नंतर म्हणत बसू नयेत सावर रे ये मना सावर रे
म्हणून सांगते तुला आताच ऍड कर मनात दुर्लक्ष हा फिचर
आणि स्वतः ला म्हण आय डोन्ट केअर ऑदर...

Read More