શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ્

આતુર છું હું ..મેઘ સમા આ વાદળોથી વરસવા
આતુર છું હું.. સાગર રૂપી મોજાથી સહેલવા
આતુર છું હું.. સ્નેહની ગાગર છલકાવા
આતુર છું હું.. મોસમ ની મહેક બનવા
આતુર છું હું.. પ્રિય ની પ્રેયસી બનવા..."RUP"

#Eager

Read More

"મળ્યા" ની પેલી પળ થી લઈને
"મર્યા" ના છેલ્લા સ્વાસ સુધી
જેની આદત પડી ગઈ.... કદાચ એ જ પ્રેમ..."RUP"

મુઠ્ઠીમાં જે ખુશીઓ બંધ છે,
એ બધામાં વહેંચી દો,
તમારી હોય કે મારી
હથેળી તો એક દિવસ
ખાલી જ રહી જવાની છે....

"બહુ સંભાળીને ચાલવું સંબંધોના વરસાદમાં,

એના રેઇનકોટ નથી મળતાં ક્યાંય બજારમાં."

.............જે સંબંધને વરસાદમાં રેઇનકોટની જરૂર પડે એવા સબંધ શું કામના?

તમ-તમાતી ધૂપ હોય..
કે હોય ધમધોકાર વરસાદ....
સંબંધના ફૂલો તો હર મોસમમા મહેકતા જ રહે...
એ ક્યાં આવરણના ઓશિયાળા.......!!!!

Read More

उन्हें "हद" पसंद है,
लेकिन हमें
वो "बेहद" पसंद है।
...."RUP"

શાયરીઓ તો અતરંઞી હોય દોસ્ત
શબ્દો ને પકડી તું ખોટી બબાલ ન કર...

સમજણનો ગુણ મારામાં નથી એ સ્વીકાર્યું...
પણ તારામાં છલોછલ રહેલા આ ગુણને બદનામ ન કર....

ઈચ્છાઓ તો અસંખ્ય રહેવાની જ જીવનમાં....
પાર પાડવા વિશ્વાસ નીલામ ન કર...

શી ખબર કેટલું જીવીશું આમ સાથમાં...
હાથમાં આવેલી પ્રેમની ક્ષણોને બરબાદ ન કર.....

લાવી 'બહાર' જીંદગીમાં મારી‌....
પાનખર બની વરસાદ ન કર....

ચાહું છું ઈશ્વરની માફક તને હું...
અજાણ બની ઈનકાર ન કર.....

ગમી ગયો છે તું મને દિલથી....
નજરના ગમા-અણગમાની વાત ન કર....."RUP"

Read More

નિર્જીવ કલમ પણ વૃક્ષ માં જીવન દોરી જાય......
જર્જરિત સબંધ પણ હૂફના વચન ગોખી જાય...."RUP"

લે .... વચન આપ્યું તને....


ચાહીશ ફકત તને...
તારાથી કશું જ નહીં...."RUP"

कुछ फासले तुम भी तो मिटाओ..
हम तुम तक आएं भी तो कहाँ तक आएं..!.....:अब फासला रहा है कहां है!!!
मैं तो "तुम" बन गई,
तुम भी तो" मैं" बन के दिखाओ।

Read More

હાલ,, એક સંબંધ એવો બાંધી લઈયે..

હોય ભલેને અંતર અનંત..

સુખ દુખ માં છે સથવારો
'એનો;
હાલ,અંતરંગમા
વિશ્વાસ એવો કાયમ કરી લઈયે...

Read More