"મારો પરિચય સહુને થોડા જ શબ્દોમાં આપું છું, હું સ્વયંને ફક્ત સ્વયં સાથે જ માપું છું !! ~ સચીનમ ~

"कभी कभी ख़ामोशी भी ज़रूरी हैं बेवज़ह की आवाज़ से,
क्यूंकि कुछ् अहसास बयाँ नही कर सकते सिर्फ़ अल्फाज़ से !!
#सचीनम

Read More

"સ્વયંને જેમાં સમાવી શકું એવી તકતી ક્યાં શોધું,
મારા વગર અધૂરી હોય એવી વ્યક્તિ ક્યાં શોધું !!
#સચીનમ

"फ़ूलों की पतझड़ हैं काटों की बहार हैं,
मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ गमों का गुलज़ार हैं !!
#सचीनम

"झूँठ के मझधारे पर ज़िंदा हैं,
सच के किनारे पर मर जाते हैं,
मतलब़ निकल जाने के ब़ाद,
यहाँ हर रिश्तें बिख़र जाते हैं !!
#सचीनम

Read More

"ना किसीसे दोस़्ती हैं, ना किसीसे दुश़्मनी हैं,
हम तो रब़ के बंदे हैं, हमपर रब़ की रोश़नी हैं !!
#सचीनम

"જીંદગીને હંમેશા હસતાં હસતાં કરો પસાર,
કોને ખબર ક્યારે આવે ઉપરવાળાનો તાર !!
#સચીનમ

"बिन बुलाये तो हम यादोँ में भी नहीं आते,
फ़िर ज़िंदगी की बात तो बहोत दूर की हैं !!
#सचीनम

"કોને ખબર હતી કે જીંદગીની કસોટી આટલી આકરી હશે,
જીવનપથમાં ડગલે ને પગલે વેરાયેલી કાચની કાંકરી હશે !!
#સચીનમ

Read More