"મારો પરિચય સહુને થોડા જ શબ્દોમાં આપું છું, હું સ્વયંને ફક્ત સ્વયં સાથે જ માપું છું !! ~ સચીનમ ~

"जिसके भी दिल में जज़्बात ए समंदर समाता हैं,
उसे ज़माना बुंदभर अहसास के लिए तरसाता हैं !!
#सचीनम

"બહુ જ તરસ લાગી છે મુજને લાગણીની,
હૈયું ઠરે જો કોઈ ધરે પ્યાલી પ્રીત ચાસણીની !!
#સચીનમ

"ज़िंदगी के जुए में हर पल जोक़र बनकर ज़ीना सीखो,
दिल में दर्द़ का दरिया हो पर हर गम को हसकर पीना सीखो !!
#सचीनम

Read More

"ख़ुदा भी इन्सान को ना जाने किस मिट्टी से बनाता हैं,
जो मरे हुए के लिए रोता हैं और ज़िंदा हैं उसे रूलाता हैं !!
#सचीनम

Read More

"इन्सान का इन्सान पर बस इतना हैं ऐतबार,
एक गिरगिट रंग बदलता हैं जैसे बार-बार !!
#सचीनम

"दर्द़ सह सहकर
बेदर्द़ बन गये हम इस क़दर,
मोम़ जैसे पिघ़लते थे
पर अब बन गये पत्थ़र !!
#सचीनम

"ખૂણાના સ્થાન કરતાં પણ વધારે દમદાર છે કેન્દ્રનું સ્થાન,
મોબાઈલનાં નેટવર્ક તો શું માણસોનાં નેટવર્ક પણ પકડે આસાન !!
#સચીનમ

Read More

""ज़िंदगीने हमें दर्द़ देकर बहोत आज़माया,
पर हमने बेदर्द़ होकर ज़िंदगी को तड़पाया !!
#सचीनम