I am electrical engineer and comedian, Good writer, Motivetional Speaker.

ઘરે રહીએ, સ્વચ્છ રહીએ
સુંદર રહીએ,
પ્રભુ ને પ્રાર્થના કરીએ કે આખી દુનિયા ઉપર થિ આ આફત ટળે.
Mr. એક કાઠીયાવાડ

🏘️STAY HOME🏘️
લોકડાઉન ને પાળીએ.
ઘરમાં જ રહીને ભારત દેશ ની સેવા કરીએ.
જય હિન્દ જય ભારત
Mr.એક કાઠીયાવાડ

માતા-પીતા સાથે સમય વિતાવી એ, ઘરમાં જ રહીએ, આ કોરોના વાયરસ ની મહામારી થી આખા ભારત દેશ ને બચાવીએ
Mr. એક કાઠીયાવાડ

Read More

ઘેરે શુ કરવું જોઈએ.
ઘઉં નું દવણુ કરવું. જીરું ચાળવુ, રમવું, લગન ની કેસેટ જોવી. આલબોમ જોવો.😆🤓😊🤗
Mr. એક કાઠીયાવાડ

Read More

ઘરે રમવા જેવી રમતો.
અડકો-દડકો,
ચકલી ઉડે ફરરરર,
કેરમ, ચેસ, પાંચીકા,
ચોપાટ. વગેરે.
Mr. એક કાઠીયાવાડ
એ રમો🙏🙏🙏😊

સાથીઓ
ઘરે રહો, સુરક્ષિત અને સ્વચ્છ રહો.
સૌ સાથે મળીને ભારત દેશ ને બચાવીએ.
Mr. એક કાઠીયાવાડ

STAY HOME
PLEASE
🙏🙏🙏
Mr. એક કાઠીયાવાડ

આપના ફુલ જેવા પરિવાર ને એક કાઠીયાવાડ તરફથી
હેપ્પી હોળી અને ધુળેટી
Mr. એક કાઠીયાવાડ

આપને અને અને આપના પ્રિય પરિવાર
ને હેપ્પી હોળી
Mr.એક કાઠીયાવાડ

હસતો ચહેરો રાખવા થિ કોઈક ની બળતરા નું કારણ બને છે.
Mr. એક કાઠીયાવાડ