मी समीर रघुनाथ माळी. माझं गाव खेड तालुक्यामध्ये होडखाड हे आहे. पुर्वी मी गावीच असायचो. डोंबिवलीला येउन नुकतेच 3 वर्षे होतील. माझं 12वी पर्यंतच शिक्षण गावीच झालं. माझे आई-वडिल शेतकरी आहेत ते गावीच असतात आणि मोठा भाऊ बाहेरगावी कामानिमित्त असतो. मला लहानपणापसुनच वाचनाची आवड होती. वाचन करुन - करुन मनात ईतकं काही साठलंय कि लेखन करावं असं वाटतंय. माञुभारती चं मी अत्यंत ऋणी आहे.

जगणं शिकवलं तिने ,

प्रेमाची जाणिव करून दिली तिने ,

आणि

आयुष्याचा शेवट सुद्धा केला तिने..